Reflecţii asupra fenomenului ornamental în repertoriul lăutarilor violoniști din spaţiul folcloric al Moldovei istorice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
465 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-09 22:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.4:787.1(478) (2)
Muzică vocală (139)
SM ISO690:2012
GRIB, Vitalie; BADRAJAN, Svetlana. Reflecţii asupra fenomenului ornamental în repertoriul lăutarilor violoniști din spaţiul folcloric al Moldovei istorice. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), pp. 134-137. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Reflecţii asupra fenomenului ornamental în repertoriul lăutarilor violoniști din spaţiul folcloric al Moldovei istorice

CZU: 784.4:787.1(478)
Pag. 134-137

Grib Vitalie, Badrajan Svetlana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2017


Rezumat

Eclectismul stilistic în maniera interpretativă a generaţiei tinere de lăutari-violoniști, deseori, denaturând esenţa estetică a creaţiilor folclorice, a determinat necesitatea cercetării, argumentării știinţifice și elaborării unor metode de însușire a stilului ornamental-instrumental tradiţional, general și individual, specific spaţiului folcloric al Moldovei istorice. Pentru realizarea acestor metode considerăm important de a efectua o identificare a tipurilor de ornamente în muzica instrumentală tradiţională; de a delimita particularităţile interpretative ale ornamentelor în muzica literată și folclorică; de a analiza stilurile de ornamentare a melodiilor în repertoriul diferitor lăutari-violoniști din spaţiul folcloric cercetat, în funcţie de genul creaţiei. Ca model pentru analiza particularităţilor de interpretare a ornamentelor sunt selectaţi violoniști din generaţiile mai în vârstă, repertoriul și stilul de execuţie al cărora nu au fost afectate de mass-media și progresul tehnico-știinţific.

The eclectic style in the interpretative manner of the younger generation of traditional violinists, which oft en distorts the aesthetic essence of folklore creations, has determined the need for research, scientific reasoning and elaboration of some methods of learning the traditional ornamental instrumental style, which can be general or individual, yet specific to the historical Moldovan folk space. To achieve this, we consider important to identify the types of ornaments in traditional instrumental music; to delimit the interpretative particularities of ornaments in literate and folk music; to analyse the ornamentation styles of songs within the repertoire of different traditional violinists, that belong to the folk space investigated in terms of the type of creation. As a model for analysing the particularities of interpreting these ornaments, we select violinists from older generations, whose repertoire and style of execution has not been affected by the media and technological progress.

Cuvinte-cheie
ornament, folclor, muzica instrumentală, interpretare, stil,

lăutari violonişti