Studiul aspectelor știinţifice ale predării cântului în clasa profesorului universitar Mihail Muntean
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
466 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-13 15:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.9 (11)
Muzică vocală (139)
SM ISO690:2012
NISTREANU, Elena. Studiul aspectelor știinţifice ale predării cântului în clasa profesorului universitar Mihail Muntean. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), pp. 120-127. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Studiul aspectelor știinţifice ale predării cântului în clasa profesorului universitar Mihail Muntean

CZU: 784.9
Pag. 120-127

Nistreanu Elena
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2017


Rezumat

Acest articol este dedicat aspectelor științifice ale predării cântului în clasa profesorului universitar Mihail Muntean. Este prezentată esența metodologică în domeniul predării cântului, ce stă la baza perceperii modului în care M. Muntean abordează procesul de elaborare asupra vocii, problemelor de respirație, dezvoltării diapazonului, eliberării laringelui, asupra tuturor problemelor generale din procesul fonator. Articolul aduce în prim plan problema metodicii predării cântului, care este cercetată de autorii: E. Cernei, L. Câmpeanu, P. Ciochină, A. Varlamov, I. Nazarenko etc. Acești autori au tratat problemele impostării vocale, formării sunetului, clasificării vocilor după diapazon, respirației corecte, dezvoltării rezistenței vocale etc. Studierea acestui complex de cercetări elucidează principiile pe care M. Muntean prelucrează propriul aparat fonator și transmite aceste cunoștințe studenților săi.

This article is dedicated to the scientific aspects of teaching singing in the class of Professor Mihail Muntean. It presents the methodological core of teaching singing, which underlies the perception of M. Muntean`s method of addressing the process of working on the voice, breathing, developing the voice range, clearing the larynx and all the problems of the phonatory process. The article brings to the fore the problem of the methods of teaching singing, researched by such authors as E. Cernei, L. Câmpeanu, P. Ciochină, A. Varlamov, I. Nazarenko etc. These authors have treated vocal positioning problems, sound formation, voice classification, according to range, correct breathing, vocal resistance development etc. The study of this complex of investigation elucidates the principles that M. Muntean uses to work on his own phonatory apparatus and the way he passes this knowledge to his students.

Cuvinte-cheie
M. Muntean, predarea cântului, probleme de cânt, extinderea diapazonului, laringe, respirație diafragmală,

profesor universitar, voce