Specificul formei variaţionale în tema Con Variazioni de Jean Franзaix
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
549 60
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-18 05:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.03 (57)
Muzică (984)
SM ISO690:2012
ROJNOVEANU, Angela. Specificul formei variaţionale în tema Con Variazioni de Jean Franзaix. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), pp. 29-33. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Specificul formei variaţionale în tema Con Variazioni de Jean Franзaix

CZU: 78.03
Pag. 29-33

Rojnoveanu Angela
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2017


Rezumat

Articolul de faţă este dedicat analizei opusului Tema con variazioni pour clarinette et piano de Jean Françaix, care nu și-a pierdut actualitatea și în zilele noastre. Această creaţie reprezintă o lucrare originală, în care compozitorul utilizează un tip inedit de variere, având ca sursă tematică o intonaţie onomatopee, care este utilizată ca un nucleu intonativ din care se desfășoară discursul muzical. Autoarea abordează, de asemenea, diferite aspecte ale formei variaţionale și specifi cul utilizării ei în opusul analizat.

The article is dedicated to the analysis of the opus Tema con Variazioni for clarinet and piano by Jean Françaix which still presents interest nowadays. This creation represents an original work in which the composer uses a novel type of variation, having as thematic source an onomatopoeic intonation that is used as an innovative nucleus out of which is developed the musical discourse. The author also considers different aspects of the variation form and the peculiarities of using it in the analysed opus.

Cuvinte-cheie
Jean Françaix, temă cu variaţiuni, compozitori francezi,

clarinet, gen muzical, formă, limbaj muzical