The music of the past in the present
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
449 14
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-29 01:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.03 (57)
Muzică (984)
SM ISO690:2012
SVYRYDENKO, Natalya. The music of the past in the present. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), pp. 6-9. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

The music of the past in the present

CZU: 78.03
Pag. 6-9

Svyrydenko Natalya
 
Kyiv Borys Grinchenko University
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2017


Rezumat

Th e historical road of the development of musical art is connected with the appearance of new forms and genres, appropriate for every stylistic period. In the 20th century there existed processes, which stimulated both the merge of many genres, and the renewal of interest in the forgotten ones. In this aspect the renaissance of national culture in the opera genre takes place in Ukraine and in other European countries. Th e reconstruction of the old operas initiates modern re-reading of the material, which enriches essentially the artistic landscape of society in space and time.

Calea istorică de dezvoltare a artei muzicale este determinată de apariţia formelor și genurilor noi, caracteristice pentru fi ecare perioadă stilistică. În sec. XX au apărut procese care au stimulat îmbinarea mai multor genuri, contribuind, astfel, la sporirea interesului faţă de genurile date uitării. În acest sens, renașterea culturii naţionale în genul de operă are loc în Ucraina, precum și în alte ţări europene. Reconstituirea operelor vechi în opere contemporane pune bazele unei lecturări noi a materialului, care îmbogăţește substanţial cultura artistică a societăţii în spaţiu și timp.

Cuvinte-cheie
music, style, genre, singing, instrument, performing,

operă