Aplice în formă de „floare arabă” în vestimentația de gală din sec. XIV-XVI
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
265 12
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-18 00:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
904:745(4)sec."XIII-XV" (1)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (68)
Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă (74)
SM ISO690:2012
DERGACIOVA, Lilia; REABŢEVA, Svetlana. Aplice în formă de „floare arabă” în vestimentația de gală din sec. XIV-XVI. In: Revista Arheologică. 2016, nr. 1-2(12), pp. 216-222. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(12) / 2016 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Aplice în formă de „floare arabă” în vestimentația de gală din sec. XIV-XVI

CZU: 904:745(4)sec."XIII-XV"
Pag. 216-222

Dergaciova Lilia, Reabţeva Svetlana
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 ianuarie 2017


Rezumat

The article at hand discusses tiny gold and silver plaques in the shape of “Arab flower” (also named in the shape of “Lotus” or “Crin”) dating back to the 14th-17th centuries, which were found in the Carpathian-Dniester region. Based on typological, technological and stylistic analyses of the items from the Principality of Moldova, found in Costești village (Ialoveni region, Republic of Moldova), Suceava and Putna (Suceava region, Romania), and on recently discovered hoards from Drăgușeni village (Strășeni region, Republic of Moldova) and in Ucraine passim, as well as on a wide range of analogies from Eastern Europe, we propose three chronological groups of these decorative plaques.

Pe teritoriul statului medieval moldovenesc a fost atestat un număr mare de aplice de diverse forme cu decor filigranat și perlat. Insă cele mai reprezentative, din punct de vedere istorico-cultural, sunt cele in formă de „floare arabă” (cunoscute și drept „in formă de lotus” sau „floare de crin”). Aplicele de acest tip fac obiectul prezentului nostru studiu. Bazandu-ne pe materialul deja publicat de la Costești (r-nul Ialoveni, Republica Moldova), de la Suceava și Putna (jud. Suceava, Romania), precum și cel recent descoperit in apropierea satului Drăgușeni (r-nul Ialoveni, Republica Moldova) și Ucraina passim, am evidențiat trei categorii cronologico-tipologice.

С территории Карпато-Днестровского региона (исторической Молдовы) известно большое количество нашивных бляшек разнообразной формы с филигранным узором. Но, наиболее репрезентативными в культурно-историческом плане являются бляшки в форме ≪арабского цветка≫ (названные также ≪в форме лотоса≫ или ≪крина≫). Именно они и станут предметом нашего исследования. На основе уже опубликованного материала, известного из Костешть (район Яловень, Республика Молдова), Сучавы и Путны (жудец Сучава, Румыния), а также новой находки из окрестностей села Дрэгушень (район Стрэшень, Республика Молдова) и Украины passim, мы выделили три типологическохронологические группы этих предметов.

Cuvinte-cheie
arta decorativă,

Europa de Est, Europa de Vest, aplice, „floare arabă”, sec. XIV-XVI,

Moldova