Absolvenţii catedrei Regie AMTAP şi amplasarea lor in campul muncii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
436 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-14 22:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378:7+316.443 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1655)
ARTE. RECREAȚIE. DISTRACȚII. SPORT (3492)
Procese sociale. Dinamică socială (352)
SM ISO690:2012
CARAMAN, Iurie. Absolvenţii catedrei Regie AMTAP şi amplasarea lor in campul muncii. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), pp. 177-182. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Absolvenţii catedrei Regie AMTAP şi amplasarea lor in campul muncii


CZU: 378:7+316.443
Pag. 177-182

Caraman Iurie
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2016


Rezumat

Articolul reprezintă o faţetă mai rar intalnită in cercetarea stratificării socioculturale din Republica Moldova – specialiştii responsabili de oferirea produsului cultural, care şi este consumul cultural oferit populaţiei din Republica Moldova. Stratificarea culturală presupune studierea consumului cultural al populaţiei, studiază stilul de viaţă, prestigiul social al consumatorului, abilitatea cunoaşterii limbii materne şi a limbilor străine. In prezentul articol a fost analizată amplasarea in campul muncii a şase grupe de absolvenţi ai catedrei Regie a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova.

This paper is only a facet that is seldom met in the study of social – cultural stratifications in the Republic of Moldova – the specialists responsible for offering the cultural product that is namely the cultural consumption offered to the population from the Republic of Moldova. The stratification of culture presupposes to make a study of the population’s cultural consumption, of the style of life, the consumer’s social prestige and the ability of speaking the native and foreign languages. The article pointed out the problem of employing six groups of graduates of the Direction Department of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts from the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
cultură, absolvenţi,

catedra Regie, promoţie, câmpul muncii