Distincţii şi interferenţe dintre cultură şi civilizaţie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
565 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-20 15:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
130.2 (57)
Filosofia spiritului. Metafizica vieții spirituale (117)
SM ISO690:2012
ADEROV, Viorica; GALAC, Lucia. Distincţii şi interferenţe dintre cultură şi civilizaţie. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), pp. 167-171. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Distincţii şi interferenţe dintre cultură şi civilizaţie

CZU: 130.2
Pag. 167-171

Aderov Viorica, Galac Lucia
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2016


Rezumat

Autoarele incearcă să surprindă multidimensionalitatea raportului dintre cultură şi civilizaţie. Intr-o lume, in plină criză axiologică, elucidarea acestui raport are o deosebită valoare pentru inţelegerea spiritualităţii secolului nostru. Accentul este pus pe distincţia dintre cultură şi civilizaţie in contextul unei atmosfere inăbuşitoare de materialism grosolan in care se depreciază toate valorile şi idealurile vieţii. Inversarea raportului firesc dintre mijloace şi scopuri a dus la amplificarea discrepanţei şi a provocat dezechilibre ingrijorătoare intre valorile civilizaţionale şi cele ale culturii spirituale. Valorile civilizaţionale, exagerate astăzi, trebuie readuse in acord cu valorile culturii spirituale şi subordonate idealurilor general-umane.

The autor tries to find the multidimensionality of the relation between culture and civilization. In a world that finds itself in an axiological crisis, the elucidation of this relation is of great value for understanding the spirituality of our country. Emphasis is laid on the distinction between culture and civilization in the context of a crazy atmosphere of rough materialism where all the values and ideals of life are being depriciated. The inversion of the natural relation between the means of doing something and the goals led to the amplification of discrepancy and caused alarming imbalance between the values of civilization and those of spiritual culture. The civilizational values, that are exagerated at present, should be brought back in accordance with the values of spiritual culture and subordonated to general-human ideales.

Cuvinte-cheie
cultură, valoare, bunuri, semnificaţii, fapte, om,

civilizaţie,

ideal