Массовая культура и социальные ценности молодежи: тенденции взаимовлияния
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
496 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-02 12:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.346.32-053.6+316.728 (1)
Structură socială. Societatea ca sistem social (686)
Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale (482)
SM ISO690:2012
БЛАЖКО, Владимир. Массовая культура и социальные ценности молодежи: тенденции взаимовлияния. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), pp. 163-167. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Массовая культура и социальные ценности молодежи: тенденции взаимовлияния

CZU: 316.346.32-053.6+316.728
Pag. 163-167

Блажко Владимир
 
Институт юридических и политических исследований AHM
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2016


Rezumat

Глобализация в сфере культуры предполагает свободное перемещение идей, норм, традиций, ценностей, форм социальных отношений, искусства «поверх» границ государств, что приводит к трансформациям национальных культур. В статье анализируются влияние массовой глобализирующей культуры на ценностные ориентации молодежи.

Globalizarea in domeniul culturii presupune mişcarea liberă a persoanelor, ideilor, normelor, tradiţiilor, valorilor, formelor de relaţii sociale, artei “in afara” frontierelor dintre ţări, fapt care conduce la transformarea culturilor naţionale. In articol este analizată influenţa culturii globalizatoare asupra orientărilor valorice ale tineretului.

Globalization in the area of culture intends free motion of ideas, norms, traditions, values, forms of social relations, art “over” states’ frontiers, that leads to transformations of national cultures. In the article there is an analysis of the influence of the mass globalizing culture on the orientation of youth’s social values.

Cuvinte-cheie
массовая культура, глобализация, ценности, ценностные ориентации, молодежь