Raportul cultură – știință: factori de educație pentru tineret
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
507 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-07 12:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.035-053.6 (1)
Educație (8716)
SM ISO690:2012
COMENDANT, Tatiana. Raportul cultură – știință: factori de educație pentru tineret. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), pp. 159-163. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Raportul cultură – știință: factori de educație pentru tineret

CZU: 37.035-053.6
Pag. 159-163

Comendant Tatiana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2016


Rezumat

Tema abordată in prezenta lucrare corelează exigențele inaintate de societate şi concepţia contemporană despre menirea universităţilor. Raportul cultură – ştiinţă este explicat de autor prin unghiul de vedere al ştiinţelor socio-umane, in special al ştiinţei sociologice. In lucrare se fac referinţe asupra rolului activ al ştiinţei in educaţie. Este consemnată atribuţia importantă a educatorului, ca purtător al mesajului ştiinţifico-cultural, in formarea ştiinţifico-morală a tineretului.

The theme discussed in this article correlates the requirements presented by society and the modern conception about the mission of universities. The correlation between culture and science is explained by the author from the point of view of social sciences, especially of the sociological science. In the paper there are some references about the active role of science for the process of education. Emphasis is laid on the educator’s important contribution, as bearer of the scientific – cultural message, to the scientific – moral formation of the youth.

Cuvinte-cheie
cultură, ştiinţă, gândire, educaţie, morală, educatori, tineret, om