Portretul in sculptura Romei Antice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1114 113
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-14 23:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
730.032(38) (1)
Arte plastice (270)
SM ISO690:2012
LOZOVANU, Vladimir. Portretul in sculptura Romei Antice. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), pp. 138-143. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Portretul in sculptura Romei Antice

CZU: 730.032(38)
Pag. 138-143

Lozovanu Vladimir
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2016


Rezumat

In acest articol mi-am propus intr-o variantă laconică identificarea etapelor principale de evoluţie ale portretului in sculptura din Roma Antică, menţionand rolul etruscilor şi al grecilor in constituirea acestui gen de artă pentru cazul civilizaţiei romane. Relatez specificul limbajului plastic, reieşind din direcţiile evoluţiei acestuia. Definitivez trăsăturile stilistice percepute de artişti, rezultand din cele două direcţii de dezvoltare ale artei portretului roman: realistă şi idealistă. Depistez elementele novatoare utilizate de sculptorii romani in acest gen de artă. Prezenta comunicare este un punct de plecare pentru cercetarea ulterioară ce va ţine de influenţele portretului roman asupra artelor plastice şi culturii europene, dar şi a impactului extern resimţit de către acesta.

The purpose of this paper was to identify in a laconic variant the main stages of evolution of the portrait in Ancient Rome sculpture, mentioning the role of the Etruscans and Greeks in creating this art genre for the Roman civilization. The author speaks about the plastic language following and defines the stylistic features perceived by artists, resulting from the two directions of development of the art of painting a human’s portrait: realistic or idealistic. Innovative elements used by Roman sculptors are also revealed in the article. The present paper is a starting point for further research referring to the influence of the Roman portrait on plastic arts and European culture as well as the external impact experienced by it.

Cuvinte-cheie
sculptură, portret, realism, limbaj plastic,

chip,

arta portretului