Corelaţia elementelor coloanei sonore
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
429 16
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-10 18:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
791.43.01 (9)
Divertisment. Jocuri. Sport (1075)
SM ISO690:2012
BURUIANĂ, Andrei. Corelaţia elementelor coloanei sonore. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), pp. 132-137. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Corelaţia elementelor coloanei sonore

CZU: 791.43.01
Pag. 132-137

Buruiană Andrei
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2016


Rezumat

Coloana sonoră a unui film nu este doar un amestec al celor trei elemente sonore: vocea umană, muzica şi zgomotele. Relaţiile in care se află acestea, interconexiunea reciprocă şi, totodată, cu imaginea la crearea filmului, determină succesul operei cinematografice. Nu poate fi negat simţul selectării sunetelor strict necesare, cat şi genul, gustul realizatorului filmului. Un regizor modern mizează nu doar pe sunetele naturale, dar caută, creează combinări şi sunete metadiegetice, acordă prioritate unui sau altui ingredient, modifică parametrii lor (intensitatea, timbrul, durata), ca prin intermediul acestora să manipuleze sentimentele şi starea de spirit a publicului spectator.

The soundtrack of a film is not just a mixture of the three elements of sound: the human voice, music and noise. Relationships in which they stand, how they are connecting with each other and, at the same time, with the motion picture in order to create the filmic image determines the success of the cinematographic artwork. It cannot be denied selection sense of strictly necessary sounds as well as film genre and director’s taste. A modern director relies not only on natural sounds but looking for and creates combinations and metadiegetic, gives priority to one or another ingredient, modifies their parameters (intensity, timbre, duration) so that through thereof to manipulate audience’s feelings.

Cuvinte-cheie
sunet, zgomot, selectare, relaţie, convieţuire, echilibru, manipulare, volum, timbru, durată,

coloană sonoră, proces mintal, conexare, linişte absolută