Cuvantul şi sunetul in spectacolul teatral experimental
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
372 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-01 11:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.02 (62)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (346)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Lucia. Cuvantul şi sunetul in spectacolul teatral experimental. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), pp. 124-128. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Cuvantul şi sunetul in spectacolul teatral experimental

CZU: 792.02
Pag. 124-128

Ciobanu Lucia
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2016


Rezumat

In viaţa noastră săracă şi prozaică de azi, cu inteligenţa fragmentată şi meschinăria sufletească, distrugem nobleţea şi forţa cuvintelor. Vorbirea in teatrul occidental serveşte, de cele mai dese ori, doar la exprimarea conflictelor psihologice specifice omului şi situaţiei lui in actualitatea cotidiană a vieţii. Uităm sau poate nici nu ne dăm seama că fiecare sunet poartă incărcătură spirituală, esenţă etică, fiinţă atmosferică, emoţională, posibilitate de a transporta o stare, de a mijloci o dispoziţie. In ultimul timp, personalități marcante din domeniul teatrului işi pun intrebări privind sarcina teatrului faţă de literatură, rolul textului dramatic şi locul pe care-l ocupă in spectacolul de teatru, pornind de la faptul că textul a fost unul din ultimele elemente care a fost adăugat artei teatrale.

In our poor and prosaic live of today, with our fragmented intelligence and meanness in our souls, we destroy the nobility and strength of words. Speaking, in the occidental theater serves the most, only to the expression of specific human psychological conflicts and it’s situation in the actuality of daily life. We forget or do not realize that every sound carries in it a spiritual load, ethics essence, an atmospheric being, emotional, an opportunity to carry a state to mediate a disposition. Lately, major theater people ask themselves questions about theaters task to literature, the role of the dramatic text and the place it occupies in the theater, from the fact that the text was one of the last item that was added to the theatrical art.

Cuvinte-cheie
cuvânt, text dramatic/text, element nonverbal, limbaj articulat/verbal, spectacol teatral experimental, sunet