Abordarea surselor psaltice in imnele Sf. liturghii de M. Berezovschi (in baza antifonului II)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
422 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-05 22:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
783.2 (37)
Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă (92)
SM ISO690:2012
BARBANOI(GAJIM), Hristina. Abordarea surselor psaltice in imnele Sf. liturghii de M. Berezovschi (in baza antifonului II). In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), pp. 103-107. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Abordarea surselor psaltice in imnele Sf. liturghii de M. Berezovschi (in baza antifonului II)

CZU: 783.2
Pag. 103-107

Barbanoi(Gajim) Hristina
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2016


Rezumat

Prezentul articol vine să completeze cercetările ştiinţifice, nu foarte numeroase, consacrate muzicii religioase şi in special celei de tradiţie bizantină in muzicologia din Republica Moldova. Ne-am propus o analiză care să ajungă pană la descoperirea surselor psaltice primare a “Imnelor Sfintei Liturghii” de Mihail Berezovschi şi să releve modalităţile de abordare a monodiei bizantine de către acest compozitor, reieşind din tipologia genuistică, conceptul melodic, organizarea melo-poetică şi arhitectonică, cadrul modal şi, nu in ultimul rand, semiografia corespunzătoare. Acest articol este al treilea dintr-o serie de articole in care autoarea examinează şi demonstrează felul in care compozitorul basarabean M. Berezovschi a abordat sursele psaltice in creaţiile sale corale; primele articole fiind realizate in baza imnului “Cuvine-se cu adevărat” şi a cantării “Tatăl nostru”, iar articolul de mai jos vizează Antifonul II.

This article complements the scientific studies, not very numerous, dedicated to religious music and especially to that of Byzantine tradition in the musicology from the Republic of Moldova. We have proposed an analysis that could lead to the discovery of primary psaltic sources in the “Divine Liturgy Hymns” by Michael Berezovschi and reveal the composer’s approach to the Byzantine monody, based on genre typology, melodic concept, melo-poetical and architectural organization, modal context, and not lastly, appropriate semiography. This article is the third in a series of articles, which aims at examining and demonstrating the way in which the Bessarabian composer M. Berezovschi approached the psaltic sources in his choral creations; the first of these articles were realised being based on “It is truly meet” hymn and on “Our Father” song, but the article below is based on The Second Antiphon.

Cuvinte-cheie
M. Berezovschi, surse psaltice, monodie bizantină, partitură corală, cadru modal, procedee armonice şi polifonice