Spatium Sonans для флейты соло Геннадия Чобану: композиционные и исполнительские особенности
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
482 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-01 10:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
781.6:788.51 (1)
Muzică (939)
SM ISO690:2012
ГУСАРОВА, Анастасия. Spatium Sonans для флейты соло Геннадия Чобану: композиционные и исполнительские особенности. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), pp. 90-96. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Spatium Sonans для флейты соло Геннадия Чобану: композиционные и исполнительские особенности

CZU: 781.6:788.51
Pag. 90-96

Гусарова Анастасия
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2016


Rezumat

В данной статье автор анализирует пьесу Spatium sonans для флейты соло Геннадия Чобану, созданную в 1997 году. В статье рассматривается современное композиторское мышление, в котором акцентируется новое отношение к звуку и звуковой драматургии, тесно связанные с космизацией композиторского сознания. Кроме этого, в статье уделяется внимание современным исполнительским приемам игры на флейте: четвертитонам, мультифоникам, glissando, flagiolette.

In acest articol autoarea analizează piesa Spatium sonans pentru flaut solo de Ghenadie Ciobanu creată in anul 1997. In articol se examinează gandirea componistică modernă, unde accentul este pus pe o nouă abordare a sunetului şi a dramaturgiei sonore, care sunt strans legate de o conştientizare componistică cosmică. Concomitent, in articol se acordă o atenţie deosebită tehnicilor moderne de interpretare la flaut, cum ar fi: sfertul de ton, multifonic, glissando, flagiolette.

In the present article the author analyses the piece Spatium Sonans for flute solo created by Ghenadie Ciobanu in 1997. The author examines modern composition thinking that emphasises a new approach to the sound and sound dramaturgy that are closely connected with cosmic composition consciousness. Besides, in the article, much attention is given to modern interpretative techniques of playing the flute such as quatertones, multiphonics, glissando, flagiolette.

Cuvinte-cheie
флейта, монодия, сонорика, пуантилизм, временная нотация, четвертитон, мультифоник, glissando, frullato, flagiolette, методические рекомендации, исполнительский анализ