Ретроспектива кантат в творчестве Штефана Няги (по документальным, научным и публицистическим источникам)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
437 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-16 20:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.071.1:784.5(478)(092) (1)
Muzică (939)
Muzică vocală (134)
SM ISO690:2012
КАУЛЯ (ЯНКОВСКАЯ), Надежда. Ретроспектива кантат в творчестве Штефана Няги (по документальным, научным и публицистическим источникам). In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), pp. 69-73. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Ретроспектива кантат в творчестве Штефана Няги (по документальным, научным и публицистическим источникам)

CZU: 78.071.1:784.5(478)(092)
Pag. 69-73

Кауля (Янковская) Надежда
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2016


Rezumat

В статье анализируются информационные источники документального (архивного), музыковедческого и публицистического характера, касающиеся изучения кантатного творчества Штефана Няги. Автор рассматривает исторические факты создания каждой из четырех кантат композитора с позиций музыковедов как современников композитора, так и последующих поколений исследователей.

In acest articol sunt analizate unele surse informative cu caracter documentar (de arhivă), muzicologic şi publicistic, privind studierea creaţiei lui Ştefan Neaga in domeniul genului de cantată. Autorul examinează faptele din istoria compunerii a fiecăreia din cele patru cantate ale compozitorului din punct de vedere al muzicologilor atat al contemporanilor compozitorului cat şi al generaţiilor următoare de cercetători.

The article examines informative sources of documentary (archival), musicological and publicistic nature concerning the study of Stefan Neaga’s creation in the cantata genre. The author considers the historical facts of creating each of the four cantatas of the composer from the viewpoint of musicologists both the composer’s contemporaries and the later generations of researchers.

Cuvinte-cheie
кантата, творчество,

Штефан Няга, музыковед, Союз композиторов, статья