Следы неведомых «царей»
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
208 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-04 14:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/904"0/03"+94(3) (1)
Arheologie (479)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1120)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (1825)
Istoria lumii antice (16725)
SM ISO690:2012
КУРЧАТОВ, Сергей. Следы неведомых «царей». In: Revista Arheologică. 2014, nr. 1-2(10), pp. 132-142. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(10) / 2014 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Следы неведомых «царей»

CZU: 902/904"0/03"+94(3)
Pag. 132-142

Курчатов Сергей
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 1 iulie 2016


Rezumat

Следы неведомых «царей» В работе рассматриваются два типа сарматских тамг, наиболее широко представленных в Северном и Северо-Западном Причерноморье начала II – середины III вв. Их присутствие на социально престижных вещах и каменных стелах демонстрирует выделение в сарматской среде господствующего класса воинских вождей, консолидировавших подвластные им в регионе племена в некое кочевническое квазигосударство – Дунайская Алания.

Urme ale unor „regi” necunoscuţi În lucrare sunt analizate două tipuri de tamgale sarmatice, cel mai larg reprezentate în regiunile de nord și nord-vest ale Mării Negre la începutul sec. II – mijlocul sec. III d.Hr. Prezența lor pe obiecte de prestigiu social și stele de piatră demonstrează evidenţierea în mediul clasei conducătoare sarmatice a conducătorilor militari, care consolidau triburile supuse din regiune în cadrul unui cvasistat nomad – Alanya Dunăreană.

Traces of unknown „kings” The paper discusses two types of Sarmatian tamgas most widely represented in the Northern and North-Western Black Sea Area in the beginning of II - the middle of III centuries. Their presence at the prestigious artifacts and stone steles prove the formation of the ruling military class within the Sarmatian groups that consolidated the tribes from the area under consideration in a sort of nomadic quasi-state, Danubian Alania.

Cuvinte-cheie
сарматы, лично-родовой знак, тамга, каменная плита, стела