Новые находки бронзовых предметов эпохи поздней бронзы в Пруто-Днестровском междуречье
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
511 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-29 14:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903(478)"637" (5)
Arheologie (549)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1278)
SM ISO690:2012
САВА, Еуджен; БОРОФФКА, Николаус. Новые находки бронзовых предметов эпохи поздней бронзы в Пруто-Днестровском междуречье. In: Revista Arheologică. 2013, nr. 1(9), pp. 166-187. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1(9) / 2013 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Новые находки бронзовых предметов эпохи поздней бронзы в Пруто-Днестровском междуречье

CZU: 902/903(478)"637"
Pag. 166-187

Сава Еуджен1, Бороффка Николаус2
 
1 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
2 Institutul de Arheologie din Germania
 
Disponibil în IBN: 29 iunie 2016


Rezumat

Новые находки бронзовых предметов эпохи поздней бронзы в Пруто-Днестровском междуречье Большинство бронзовых предметов культурного комплекса Ноуа-Сабатиновка происходят из кладов или являются случайными находками. На поселениях и в погребениях этих археологических культур бронзовые изделия встречаются очень редко. В период 2006-2010 гг. в окрестностях некоторых населенных пунктов Республики Молдова были случайно обнаружены различные бронзовые предметы. Клад, состоящий из фрагментированных серпов, кинжалов, шила и булавки c кольцевым навершием, был найден недалеко от города Бричень. Семь одноушковых кельтов обнаружены около населенных пунктов Игнэцей, Киперчень, Орхей, Садова и Капаклия. В окрестностях Капаклии было найдено и тесло. Топор типа Монтеору локализирован вблизи села Сэрата Галбенэ. Наконечники копья и кинжалы были обнаружены в окрестностях сел Кэрбуна, Ханска и Петруха. Около населенных пунктов Леушень, Хородиште и Ханска найдены кельт-молот, долото, наконечник стрелы и нож. Большинство бронзовых изделий, представленных в статье, восточного происхождения. Это кинжалы с кольцевым упором на месте соединения ручки с лезвием, копья с ромбовидным лезвием и одноушковые кельты.

Noi descoperiri de piese de bronz din epoca bronzului târziu în interfluviul Prut-Nistru Majoritatea pieselor de bronz atribuite complexului cultural Noua-Sabatinovka provin din depozite sau reprezintă descoperiri fortuite. În aşezările sau mormintele aparţinând acestor culturi piesele de bronz se găsesc foarte rar. În perioada anilor 2006-2010 în împrejurimile unor localităţi din Republica Moldova au fost descoperite, în mod fortuit, diverse piese de bronz. Un depozit compus din seceri, pumnale, o sulă şi un ac cu capătul inelar, toate fragmentate, a fost semnalat în preajma oraşului Briceni. Şapte celturi cu o urechiuşă provin din localităţile Ignăţei, Chiperceni, Orhei, Sadova şi Capaclia. Din împejurimile Capacliei provine şi o teslă. Un topor de tip Monteoru a fost descoperit la Sărata Galbenă. Vârfuri de lance şi pumnale s-au găsit în apropierea comunelor Cărbuna, Hansca şi Petruha. Lângă localităţile Leuşeni, Horodişte şi Hansca au fost descoperite un celt-ciocan, o daltă, un vârf de săgeată şi un cuţit. Majoritatea pieselor de bronz prezentate în articolul de faţă sunt de origine estică. În acest sens menţionăm pumnalele cu inel pe mâner, lăncile cu lama romboidală şi celturile cu urechiuşa frontală

New finds of bronze objects of the Late Bronze Age in the Prut-Dniester interfluve Most of the bronze objects attributed to the Noua-Sabatinovka cultural complex come from hoards or are chance discoveries. In the settlements and burials of these cultures bronze objects are very rare finds. In the period from 2006 to 2010 in the surroundings of several localities in the Republic of Moldova various bronze objects were discovered by chance. A hoard, composed of fragmentary sickles, daggers, a chisel and a pin with ring-shaped head, was found near the town of Briceni. Seven socketed axes with one loop come from Ignaţei, Chiperceni, Orhei, Sadova and Capaclia. In the vicinities of Capaclia an adze was also discovered. A shaft-hole axe of the Monteoru type was found at Sărata Galbenă. Lance-heads and daggers come from Cărbuna, Hansca and Petruha. From the surroundings of the settlements Leuşeni, Horodişte and Hansca a socketed hammer, a chisel, an arrowhead and a knife were discovered. The majority of the objects published in this article are of the eastern origin. This is especially true for the daggers with swellings on the haft, the lance-heads with rhomboid blade and the socketed axes with lateral fixation openings.

Cuvinte-cheie
бронзовые изделия, культурный комплекс Ноуа-Сабатиновка