Фортепианные произведения молдавских композиторов в исполнении Александра Палея
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
532 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-19 22:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
786.2:78.071.2(478) (1)
Muzică (939)
SM ISO690:2012
REABOŞAPCA, Ludmila. Фортепианные произведения молдавских композиторов в исполнении Александра Палея. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), pp. 164-170. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Фортепианные произведения молдавских композиторов в исполнении Александра Палея

CZU: 786.2:78.071.2(478)
Pag. 164-170

Reaboşapca Ludmila
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2016


Rezumat

Articolul este dedicat activităţii de creaţie a cunoscutului pianist moldo-american Alexandr Paley, care a activat în Moldova ca pianist, profesor, dirijor în anii 1969–1988. În timpul vieţii sale în Moldova el a colaborat cu mulţi compozitori autohtoni: Vasile Zagorschi, Boris Dubosarschi, Marian Stârcea, Gheorghe Mustea. Multe din creaţiile acestor compozitori au fost interpretate de către pianist la diferite concerte în aşa ţări ca Franţa, SUA, China, Rusia. În anul 1988 A.Paley s-a stabilit cu traiul în SUA, dar n-a pierdut legătura cu Moldova. În anul 2004 el a participat la concerte în memoria lui Vasile Zagorschi la Chişinău, a susţinut master-class în AMTAP. El a fondat festivaluri în Franţa, SUA, în care participă mulţi vestiţi artişti din diferite ţări.

This paper is dedicated to the creative activity of the well-known Moldovan-American pianist Alexandr Paley who worked in Moldova as a pianist, teacher and conductor in the period between 1969 and 1988. While living in Moldova he worked in collaboration with many native composers such as: Vasile Zagorschi, Boris Dubosarschi, Marian Stârcea, Gheorghe Mustea. A lot of works written by these composers were performed by this pianist in numerous concerts given in such countries as France, the United States of America, China, and Russia. In 1988 A.Paley settled in the USA but he didn’t lose contact with Moldova. In 2004-2009 he participated in concerts held in Chişinău to the memory of Vasile Zagorschi and gave master-classes at the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. He founded music festivals in France and the USA in which renowned artists from different countries take part.

Cuvinte-cheie
pianist, profesor, dirijor, concerte, festivaluri, Franţa, SUA,

Alexandr Paley, moldo-american, creaţiile pentru pian, compozitori din Moldova, V.Zagorschi, B.Dubosarschi, master-class