О композиции и формообразовании в магнификате В. Чолака
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
502 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-13 14:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
783.29 (2)
Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă (92)
SM ISO690:2012
ЦИРКУНОВА, Светлана. О композиции и формообразовании в магнификате В. Чолака. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), pp. 127-140. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

О композиции и формообразовании в магнификате В. Чолака

CZU: 783.29
Pag. 127-140

Циркунова Светлана
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2016


Rezumat

В статье анализируется вокально-симфоническое сочинение В. Чолака «Магнификат» с точки зрения проявления в его композиции принципов тождества, контраста и вариационно-вариантных преобразований. Делается вывод о преобладании вариантности на всех уровнях и во всех сторонах музыкальной формы.

În articol se analizează compoziţia creaţiei vocal-simfonice «Magnificat» de V. Ciolac din punctul de vedere al realizării în construcţia sa a principiilor de repetiţie, de contrast şi de variaţie. Se ajunge la concluzia că principiul variantic predomină la toate nivelurile şi se realizează în toate laturile formei muzicale

In the article there is an analysis of the vocal-symphonic composition «Magnificat» by V. Ciolac made from the point of view of realizing in its structure the principles of identity, contrast and variational changes. The author comes to the conclusion that the variation principle predominates at all levels and it is realized in all the sides of the musical form.

Cuvinte-cheie
композиция, контраст, тождество,

формообразование, вариационно-вариантные преобразования