Perpetuarea tradiţiilor în sonata pentru vioară şi pian nr. 1 de Gheorghe Neaga
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
540 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-11 11:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.082.2:[786.2+787.1] (3)
Muzică (939)
SM ISO690:2012
MELNIC, Victoria; CHICIUC, Natalia. Perpetuarea tradiţiilor în sonata pentru vioară şi pian nr. 1 de Gheorghe Neaga. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), pp. 56-66. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Perpetuarea tradiţiilor în sonata pentru vioară şi pian nr. 1 de Gheorghe Neaga

CZU: 78.082.2:[786.2+787.1]
Pag. 56-66

Melnic Victoria, Chiciuc Natalia
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2016


Rezumat

Articolul de faţă se axează pe examinarea aspectelor tradiţionale în Sonata pentru vioară şi pian Nr.1 de Gheorghe Neaga. Compusă în anii de studenţie la Conservatorul de Stat din Chişinău, lucrarea este prima creaţie pentru vioară din domeniul muzicii autohtone postbelice în genul de sonată. Impunătoare din punct de vedere sonor, aceasta reprezintă o construcţie ciclică tradiţională cu patru compartimente contrastante prin caracterul muzicii, atmosfera sugerată, aspectele ideatice şi multiplele mijloacele de expresie.

This article focuses on the examination of traditional aspects in Gheorge Neaga’s Sonata for Violin and Piano No.1. Composed in the student years at the State Conservatoire from Chisinau, this work is the first composition for violin in autochthonous professional music in the sonata genre. Impressive in terms of sound, this is a traditional cyclical architecture with four parts contrasting by the character of music, the suggested atmosphere, aspects of ideas and many means of musical expression.

Cuvinte-cheie
ciclu, sonată pentru vioară şi pian, tradiţii, structura, forme,

compartimente