Suita cinci peşrevuri (pe motivele melodiilor lui Dimitrie Cantemir) de Zlata Tkaci: aspecte ale dialogului stylistic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
478 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-28 14:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785.083.1 (3)
Muzică instrumentală. Muzică simfonică. Gruparea instrumentelor. Muzică pentru ansamblu (113)
SM ISO690:2012
BEREZOVICOVA, Tatiana. Suita cinci peşrevuri (pe motivele melodiilor lui Dimitrie Cantemir) de Zlata Tkaci: aspecte ale dialogului stylistic. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), pp. 45-56. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Suita cinci peşrevuri (pe motivele melodiilor lui Dimitrie Cantemir) de Zlata Tkaci: aspecte ale dialogului stylistic

CZU: 785.083.1
Pag. 45-56

Berezovicova Tatiana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2016


Rezumat

Articolul de faţă este consacrat cercetării suitei „Cinci peşrevuri” pentru cvartet de coarde de Zlata Tkaci — lucrare care ocupă un loc aparte printre ciclurile de suită semnate de compozitoare. Ciclul se examinează sub aspectul particularităţilor de gen, arhitectonicii, structurii părţilor, scriiturii, procedeelor de dezvoltare a tematismului etc. Autoarea realizează analiza comparată a Peşrevurilor Z. Tkaci cu peşrevurile lui D. Cantemir care au constituit sursa tematică a suitei. În urma cercetării se formulează unele concluzii referitoare la semnificaţia ciclului examinat în contextul creaţiei de suită a compozitoarei şi la metoda de abordare de către ea a materialului muzical străin.

The present article is devoted to the analysis of the suite “Five peşrevs” for string quartet by Zlata Tkach — a work that occupies a special place among the suite cycles written by the composer. The cycle is analyzed under the aspect of genre particularities, architectonics, structure of the parts, writing, ways of developing the themes etc. The author makes a comparative analysis of the peşrevs by Zlata Tkach with those written by D. Cantemir that constituted the thematic source of the suite. As a result of the research the author made some conclusions concerning the significance of the analyzed cycle in the context of the composer’s creation of suites and her methods of approaching foreign musical material.

Cuvinte-cheie
Zlata Tkaci, melodie, folclor, suită, ciclu instrumental, cvartet de coarde,

Dimitrie Cantemir,

peşrev, dialog stilistic