Piese de podoabă şi vestimentaţie din Moldova şi Ţara Românească în contextul relaţiilor cultural-istorice (secolele XIV-XVII). Editura Istros, Brăila
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
269 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-15 08:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[903.24+903.25+739.2](498.3+498.1)"13/16" (2)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (162)
Arte plastice (123)
SM ISO690:2012
STĂVILĂ, Tudor. Piese de podoabă şi vestimentaţie din Moldova şi Ţara Românească în contextul relaţiilor cultural-istorice (secolele XIV-XVII). Editura Istros, Brăila. In: Revista Arheologică. 2015, nr. 1-2(11), pp. 332-333. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Piese de podoabă şi vestimentaţie din Moldova şi Ţara Românească în contextul relaţiilor cultural-istorice (secolele XIV-XVII). Editura Istros, Brăila

CZU: [903.24+903.25+739.2](498.3+498.1)"13/16"
Pag. 332-333

Stăvilă Tudor
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 22 iunie 2016