Sondajele arheologice de la Ialoveni
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
382 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-14 13:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902(478) (100)
Arheologie (479)
SM ISO690:2012
VORNIC, Vladimir; TABUNCIC, Sergiu; CIOBANU, Larisa; URSU, Ion; IARMULSCHI, Vasile. Sondajele arheologice de la Ialoveni. In: Revista Arheologică. 2011, nr. 1-2(7), pp. 200-229. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(7) / 2011 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Sondajele arheologice de la Ialoveni

CZU: 902(478)
Pag. 200-229

Vornic Vladimir, Tabuncic Sergiu, Ciobanu Larisa, Ursu Ion, Iarmulschi Vasile
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

În articol sunt refl ectate rezultatele sondajelor documentare efectuate în toamna anului 2006 în cuprinsul a cinci puncte arheologice din perimetrul oraşului Ialoveni. Au fost semnalate vestigii datând din mai multe epoci istorice, începând din neolitic şi până în evul mediu târziu, care îmbogăţesc considerabil informaţiile privind habitatul şi dinamica locuirii acestei microregiuni din bazinul râului Işnovăţ.

Археологические исследования у города Яловень. В статье отражены результаты ограниченных раскопок, проведенных осенью 2006 г. на пяти археологических пунктах в периметре города Яловень. Были выявлены материалы разных эпох, начиная с неолита и до позднего средневековья, которые значительно обогощают научную информацию относительно проживания и динамики расселения населения в доисторическое и протоисторическое время в этой микрозоне бассейна реки Ишновэц.

Archaeological diggings at Ialoveni. The article focuses on the results of archaeological diggings conducted in autumn 2006 at fi ve archaeological sites near Ialoveni, a town situated some 10 km from the Moldovan capital Chisinau. During these researches, archaeologists found numerous vestiges dating from several historical époques, starting with the Neolithic and ending with the late Middle Age. These artifacts signifi cantly enrich the information about the habitat and dynamics of living of this micro-region from the basin of Isnovat River.

Cuvinte-cheie
Researches, Ialoveni, archaeological sites, historical époques, habitat vestiges.