Многофункциональные солнечные системы на основе двухступенчатой регенерации раствора абсорбента
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
498 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-02-23 13:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311.243(477) (1)
Electrotehnică (828)
SM ISO690:2012
ДОРОШЕНКО, Александр; АНТОНОВА, Альфия; ГАРХ, Саед. Многофункциональные солнечные системы на основе двухступенчатой регенерации раствора абсорбента. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 1(27), pp. 88-102. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(27) / 2015 / ISSN 1857-0070

Многофункциональные солнечные системы на основе двухступенчатой регенерации раствора абсорбента

CZU: 621.311.243(477)
Pag. 88-102

Дорошенко Александр, Антонова Альфия, Гарх Саед
 
Одесская Национальная Академия Пищевых технологий
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2015


Rezumat

Разработаны принципиальные схемы многофункциональных солнечных систем осушения воздуха, теплоснабжения, хладоснабжения и кондиционирования для нового поколения газо-жидкостных солнечных коллекторов. Выполнен анализ тепловых потерь в коллекторах, обусловленных механизмами конвекции и радиации, и определены оптимальные расходы газа и жидкости, а также основные размеры и конфигурация рабочего канала солнечного коллектора. Тепломасcообменные аппараты, входящие в систему испарительного охлаждения, основаны на пленочном взаимодействии потоков газа и жидкости и в них, для создания насадки, используются многоканальные структуры из полимерных материалов. В охладительной части солнечных систем используются испарительные охладители воды и воздуха как прямого, так и непрямого типов. Выполнен, на основе экспериментальных данных авторов, предварительный анализ возможностей многофункциональных солнечных абсорбционных систем применительно к задачам охлаждения сред и кондиционирования воздуха. Разработанные солнечные системы отличаются малым потреблением энергии и экологической чистотой.

Sunt elaborate schemele principale ale sistemelor multifuncţionale solare de uscare a aerului,de termoficare, de climatizare pe baza ciclului deschis absorbţional cu regenerare pentru generaţie nouă a colectoarelor solare de tip „gas-lichid”. Este efectuată analiza pierderilor de căldură în colectoarele menţionate, care sunt condiţionate de mecanisme de convecţie şi de radiaţie. Deasemenea sunt determinate debitele optimale de gaze şi de lichid şi dimensiunile principale şi configuraţie a canalului de cucru a colectorului solar. Aparatele de schimb cu căldură şi cu masa, care fac parte a sistemul de racire evaporativă, sunt bazate pe interacţiune peliculară a fluxurilor de gas şi de apă în ele. Pentru crearea duzei sunt utilizate structurele cu multe canale fabricate din materialele polimerice. În partea ce răcire a sistemelor solare sunt utilizate materialele polimerice. În partea de răcire a sistemelor solare sunt utilizate evaporatoarele de răcire a aerului şi apei de tip direct şi indirect. Pe baza de date experimentale, obţinute de autorii analiza prealabilă a posibilităţilor sistemelor cercetate referitor la analiza problemelor de răcire a mediilor şi pentru climatizare a aerului. Sistemele elaborate au consumul de energie scăzut şi sunt ecologice..

The concepts of multifunctional dehumidification solar systems, heat supply, cooling, and air conditioning based on the open absorption cycle with direct absorbent regeneration developed. The solar systems based on preliminary drainage of current of air and subsequent evaporated cooling. The solar system using evaporative coolers both types (direct and indirect). The principle of two-stage regeneration of absorbent used in the solar systems, it used as the basis of liquid and gas-liquid solar collectors. The main principle solutions are designed for the new generation of gas-liquid solar collectors. Analysis of the heat losses in the gas-liquid solar collectors, due to the mechanism of convection and radiation is made. Optimal cost of gas and liquid, as well as the basic dimensions and configuration of the working channel of the solar collector identified. Heat and mass transfer devices, belonging to the evaporative cooling system based on the interaction between the film and the gas stream and the liquid therein. Multichannel structure of the polymeric materials used to create the tip. Evaporative coolers of water and air both types (direct and indirect) are used in the cooling of the solar systems. Preliminary analysis of the possibilities of multifunctional solar absorption systems made reference to problems of cooling media and air conditioning on the basis of experimental data the authors. Designed solar systems feature low power consumption and environmental friendliness.

Cuvinte-cheie
многофункциональные системы, солнечные коллекторы, полимерные материалы.,

солнечная энергия, регенерация, испарительное охлаждение