Тепловая эффективность энергомодуля «котел с добавочными теплогенераторами в виде солнечных коллекторов» для комбинированных систем теплоснабжения
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
617 1
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.92:697.7(477) (1)
Economia energiei în general (446)
Instalaţii de încălzire, ventilare și aer condiționat în construcții (44)
SM ISO690:2012
ДЕНИСОВА, Алла; МАЗУРЕНКО, Антон; ДЕНИСОВА, Анастасия. Тепловая эффективность энергомодуля «котел с добавочными теплогенераторами в виде солнечных коллекторов» для комбинированных систем теплоснабжения. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 1(27), pp. 44-50. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(27) / 2015 / ISSN 1857-0070

Тепловая эффективность энергомодуля «котел с добавочными теплогенераторами в виде солнечных коллекторов» для комбинированных систем теплоснабжения

CZU: 620.92:697.7(477)
Pag. 44-50

Денисова Алла, Мазуренко Антон, Денисова Анастасия
 
Одесский национальный политехнический университет
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2015


Rezumat

Целью работы является повышение эффективности работы комбинированной системы теплоснабжения с добавочными теплогенераторами в виде солнечных коллекторов. Для оптимизации параметров системы выполнено математическое моделирование тепловых процессов в многомодульной системе солнечных коллекторов, используемых в качестве добавочных теплогенераторов, для предварительного подогрева воды, поступающей в котел. Новым результатом является методика расчета многомодульной системы солнечных коллекторов, работающих в условиях принудительной циркуляции, с учетом гидравлических схем соединения модулей. Результаты численного моделирования тепловой эффективности солнечных теплогенераторов для комбинированной системы теплоснабжения, для разных гидравлических схем соединения модулей солнечных коллекторов позволяют поставить условия, обеспечивающие требуемую температуру теплоносителя на входе в котел, а также величину массового расхода воды, при которой предупреждается проскок в котел не успевшего нагреться теплоносителя.

Scopul lucrării constă în sporirea eficienţei sistemului combinat de încălzire în care sunt utilizate colectoarele solare. Pentru de-a optimiza parametrii sistemului de simulare matematică a proceselor termice într-un sistem cu mai multe modulele de colectoare solare folosite ca generatoare de căldură suplimentare pentru preîncălzirea apei care intră în cazan. Noul rezultat este o metodologia de calcul al unui sistem cu mai multe colectoare solare, care lucrează în condiţii de circulaţie forţată, luând în considerare circuitele hidraulice de conecate a modulelor. Rezultatele simulării numerice a eficienţei termice a generatoarelor termice solare pentru un sistem de alimentare cu energie termică combinată pentru diferite circuite hidraulice de conectare a modulelor panourilor solare va permite de a stabili condiţii care asigure temperatura tur la cazan, precum şi valoare cantitaţii debitului masic de apă, prin care se împiedice scurgerea în cazan a apei care nu avut timp să se încălzească înainte de-a intra la centrală termică.

The purpose of work is to increase the efficiency of the combined heat supply system with solar collectors as additional thermal generators. In order to optimize the parameters of combined heat supply system the mathematical modeling of thermal processes in multi module solar collectors as additional thermal generators for preheating of the water for boiler have been done. The method of calculation of multi-module solar collectors working with forced circulation for various configurations of hydraulic connection of solar collector modules as the new result of our work have been proposed. The results of numerical simulation of thermal efficiency of solar heat source for boiler of combined heat supply system with the account of design features of the circuit; regime parameters of thermal generators that allow establishing rational conditions of its functioning have been worked out. The conditions of functioning that provide required temperature of heat carrier incoming to boiler and value of flow rate at which the slippage of heat carrier is not possible for different hydraulic circuits of solar modules have been established.

Cuvinte-cheie
комбинированная система теплоснабжения, принудительная циркуляция, многомодульная система солнечных коллекторов, термодинамическая эффективность.,

котел