Repere metodologice ale integrării domeniilor de cunoaştere în instituţia preşcolară
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
664 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-08 00:24
SM ISO690:2012
DASCAL, Angela. Repere metodologice ale integrării domeniilor de cunoaştere în instituţia preşcolară . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2013, nr. 5(65), pp. 83-88. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Repere metodologice ale integrării domeniilor de cunoaştere în instituţia preşcolară

Pag. 83-88

Dascal Angela
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 31 martie 2014


Rezumat

În educaţia timpurie integrarea curriculară era o provocare. Astăzi, însă, fiecare cadru didactic proiectează şi desfăşoară activităţi integrate cu o abordare complexă a conţinuturilor, conştientizând că toţi copiii trebuie să înveţe şi să crească într-o manieră integrată. În articol se face o încercare de a evidenţia caracteristicile definitorii ale activităţii integrate în grădiniţa de copii. În acest scop a fost elaborat un ghid pentru cadrele didactice din instituţiile preşcolare ce ţine de proiectarea activităţilor integrate. De asemenea, sunt menţionaţi cercetătorii care s-au preocupat de problema integrării conţinuturilor.

Curricular integration in early education was a challenge, but today every teacher designs and conducts an integrated complex approach to content, being aware that all children need to learn and grow in an integrated manner. The author tries to highlight some of the defining characteristics of integrated activity in kindergarten children. It also noted that researchers have been concerned about the problem of content integration. Aim has developed a guide for teachers of preschool education institutions related to the activities of integrated design.

Cuvinte-cheie
integrare, activitate integrată, interdisciplinaritate, metoda Proiectului,

integrarea domeniilor de cunoaştere