Relevanţa atitudinii cadrelor didactice vis-à-vis de comportamentul disruptiv la elevi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
658 16
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-01 14:51
SM ISO690:2012
BÎRNAZ, Nina; BUTNARI, Nadejda. Relevanţa atitudinii cadrelor didactice vis-à-vis de comportamentul disruptiv la elevi. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2013, nr. 5(65), pp. 43-47. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Relevanţa atitudinii cadrelor didactice vis-à-vis de comportamentul disruptiv la elevi

Pag. 43-47

Bîrnaz Nina, Butnari Nadejda
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 martie 2014


Rezumat

Rolul şcolii este de a pregăti elevii pentru viaţa socială. Viaţa socială presupune relaţii interpersonale. Acestea sunt determinate de anumite comportamente. Perioada contemporană, în pofida modernizării întregului sistem educaţional, se confruntă cu un amplu fenomen cu tentă negativă pentru şcoală şi educaţie în general – devianţa comportamentală în rândul elevilor. Efectele devianţei comportamentale sunt resimţite acut în instituţiile şcolare, unde limitele bunelor maniere sunt vă-dit forţate, motivaţia pentru învăţătură a scăzut considerabil, corpul didactic pierde controlul gestionării unor asemenea cazuri, prevestind efecte de lungă durată ale fenomenului pentru întreaga societate. Specialiştii în domeniu sugerează că comportamentul disruptiv reprezintă răspunsul indezirabil al elevului la o varie-tate de contexte educaţionale. Rezolvarea acestei probleme necesită mobilizarea cadrelor didactice, în special reevaluarea atitudinii acestora vis-à-vis de comportamentul problematic la elevi.

The role of school is to prepare students for their social life. Social life presupposes interpersonal relations determined by specific behavioral actions. In spite of the modernization of the whole educational system, the contemporary era faces a huge negative phenomenon characteristic of schools and the entire education – it is the deviant behavior among students. The effects of the behavioral deviance are acutely felt in schools, where good manners are constrained, the motivation for learning has decreased considerably and the teacher loses control of managing such cases thus, predicting long-term effects of the phenomenon for the entire society. Experts in this domain suggest that disruptive behavior is an undesirable student’s response to a variety of educational contexts. Solving this problem requires teachers’ involvement, especially the reassessment of their attitude regarding student problem behavior.

Cuvinte-cheie
comportament disruptiv,

atitudine, elev, cadru didactic, mediu educaţional