Platformele electronice – mijloc de modernizare a tehnologiilor educaţionale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
592 19
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-22 10:49
SM ISO690:2012
DANDARA, Otilia. Platformele electronice – mijloc de modernizare a tehnologiilor educaţionale. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2013, nr. 5(65), pp. 11-14. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Platformele electronice – mijloc de modernizare a tehnologiilor educaţionale

Pag. 11-14

Dandara Otilia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 martie 2014


Rezumat

Utilizarea platformelor electronice în procesul educaţional este determinată de o serie de condiţii: sociale, de comunicare, tehnice şi, nu în ultimul rând, pedagogice. USM utilizează platforma Moodle, care are atât avantaje, cât şi dezavantaje, dar oferă multiple deschideri pentru toate formele de instruire.

The use of electronic platforms in educational process is determined by a number of conditions: social ones, communication, and last but not least educational. The State University of Moldova uses the Moodle platform which has both advantages and disadvantages but offers multiple openings for all forms of training.

Cuvinte-cheie
platforme electronice,

proces educaţional, tehnologii educaţionale