Formarea de competenţe profesionale în contextul actual al învăţământului superior
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
852 27
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-24 19:45
SM ISO690:2012
GORAŞ-POSTICĂ, Viorica. Formarea de competenţe profesionale în contextul actual al învăţământului superior. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2013, nr. 5(65), pp. 31-36. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Formarea de competenţe profesionale în contextul actual al învăţământului superior

Pag. 31-36

Goraş-Postică Viorica
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 martie 2014


Rezumat

Autorul propune o sinteză a rezultatelor unui studiu dedicat învăţământului superior centrat pe competenţele solicitate de necesităţile formabililor şi de cele ale pieţei muncii din ţară, aflate în continuă schimbare. Ansamblul de competenţe profesionale dezvoltate în universităţi urmează să deschidă perspective reale de integrare socială şi profesională a tinerilor specialişti.

This paper proposes a synthesis of the results of a study dedicated to higher education, centered on the skills required by trainees and the needs of the changing labor market in the country. The skills developed in universities should open the real perspectives for social and professional insertion of young specialists.

Cuvinte-cheie
învăţământ superior, competenţă, competenţă profesională, piaţa muncii,

integrare socială şi profesională