Considerente privind dimensiunea subiectivistă a valorilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
622 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-04 21:14
SM ISO690:2012
GÎNCU, Irina. Considerente privind dimensiunea subiectivistă a valorilor. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2013, nr. 5(65), pp. 67-73. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Considerente privind dimensiunea subiectivistă a valorilor

Pag. 67-73

Gîncu Irina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 martie 2014


Rezumat

În articol este abordată evoluţia şi configurarea ideii de valoare din perspectiva teoriilor subiectiviste ale valorilor. Aceste teorii au constituit prima reflecţie filosofică despre valoare, care a fost considerată drept sursă a adevărului. Autorul cercetează problema dată analizând teoriile emotiviste, empirismul logic şi voluntarismul, definitivând aportul acestora pentru evoluţia teoriei despre valori.

The article investigates the evolution and the development of the concept of value from the perspective of subjectivist theories of values. These theories were among the first philosophic reflections on values, which were considered to be the source of truth. The author does some research which is based on emotivism, logical empirism and voluntarism, trying to depict their contribution to the development of values theories.

Cuvinte-cheie
valoare, subiectivitate, intelect, dorinţă,

perspectivă psihologică