Educaţia sexuală: necesitate sau provocare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1305 105
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-13 20:08
SM ISO690:2012
CHIREV, Larisa. Educaţia sexuală: necesitate sau provocare. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2012, nr. 1, pp. 32-41. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Educaţia sexuală: necesitate sau provocare

Pag. 32-41

Chirev Larisa12
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul de Sănătate pentru Tineri „Neovita”
 
Disponibil în IBN: 6 decembrie 2013


Rezumat

This article reflects the importance of sex education, review of the impact of sexuality education on sexual behavior, event highlights of sexuality, stages of psychosexual development. Article contains some myths about sexuality. The article is proposed for parents and professionals working with adolescents.

Cuvinte-cheie
educaţie sexuală, sexualitate,

program de educaţie sexuală, etapele dezvoltării sexualităţii