Un vârf de steag descoperit în codrii Tigheciului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
394 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-08 08:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478) (724)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (9)
SM ISO690:2012
ANDRIEŞ-TABAC, Silviu; CAMINSCHI, Iurie. Un vârf de steag descoperit în codrii Tigheciului. In: Revista Arheologică. 2012, nr. 1-2(8), pp. 257-259. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Un vârf de steag descoperit în codrii Tigheciului

CZU: 94(478)
Pag. 257-259

Andrieş-Tabac Silviu, Caminschi Iurie
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

În toamna anului 2012, la periferia sudică a masivului Codrilor Tigheciului, mai la nord de satul Haragâş, raionul Cantemir, pe locul unei aşezări medievale târzii cu mai multe nivele de locuire, a fost găsit întâmplător un vârf de steag medieval în formă de cruce. Se păstrează acum într-o colecţie particulară din Chişinău. Piesa este din fier forjat ruginit şi are picior conic gol de îmbrăcare pe hampă. S-a păstrat în stare bună, rupându-se doar extremităţile, şi are la moment 160 mm în înălţime şi 120 mm în lăţime. La mijlocul crucii grosimea metalului atinge circa 3 mm. Tipologic, crucea în sine poate fi definită ca una latină, labată (pattée) şi înflorită (fleuronnée) sau latină ancorată-lanceolată (enhendée). În lipsa unor probe obiective, autorii propun datarea prealabilă a vârfului de steag cu epoca medievală, nu mai târziu de secolul al XVIII-lea, şi atribuirea lui forţelor armate autohtone moldoveneşti.

Знаменное навершие, обнаруженное в Тигечских Кодрах. Осенью 2012 года, на южной окраине вековых лесов Тигеч, к северу от села Харагыш, района Кантемир, на месте позднего cредневекового многоуровневого поселения, было случайно обнаружено средневековое знаменное навершие крестообразной формы. Ныне оно хранится в частной коллекции в Кишиневе. Предмет покрыт ржавчиной, изготовлен из железа путем ковки и имеет полую конусообразную ножку для надевания на древко. Сохранность – удовлетворительная, потеряны лишь кончики лап креста и ножки. В настоящем виде изделие имеет 160 мм в высоту и 120 мм в ширину. В середине креста толщина металла достигает около 3 мм. Типологически, сам крест может быть описан как латинский, лапчатый (pattée) и лилиевидный (fleuronnée) или же как якорный с наконечниками пик (enhendée). В отсутствие объективных доказательств, авторы предлагают предварительно датировать знаменное навершие как средневековое, не позднее XVIII-го века, и как принадлежавшее местным вооруженным силам Молдавского княжества.

Un bout de hampe de drapeau decouvert dans les forets de Tigheci. En automne 2012, à la périphérie du sud des forêts séculaires de Tigheci, au nord du village Haragâş, district de Cantemir, à la place d’une colonies de la fin du Moyen Age aux plusieurs niveaux d’habitation, a été trouvé par hasard un bout de hampe d’un drapeau médiéval en forme de croix. Maintenant, ce bout est conservé dans une collection privée à Chişinău. La pièce est en fer forgé très rouillé et a un pied conique creux à mettre sur la hampe. Elle reste en bon état, ne perdant que ses extrémités. L’article a le 160 mm en hauteur et le 120 mm en largeur. Au milieu de la croix l’épaisseur du métal atteint environ 3 mm. Du point de vue typologique la croix elle-même peut être définie comme une croix latine, pattée et fleuronnée ou une croix latine enhendée. En absence de preuves tangibles, les auteurs proposent une datation préalable pour ce bout de hampe de drapeau à la fin du Moyen Age, au plus tard le XVIIIe siècle, et une appartenence aux forces armées autochtones de la Principauté de Moldavie.

Cuvinte-cheie
bout de hampe de drapeau, drapeau militaire, vexillologie, croix, forêts de Tigheci