Андрушевский курган
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
406 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-07 15:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.5(477) (11)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (180)
SM ISO690:2012
VORONŢOV, Daniil; СКОРЫЙ, Сергей. Андрушевский курган. In: Revista Arheologică. 2012, nr. 1-2(8), pp. 137-153. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Андрушевский курган

CZU: 902/903.5(477)
Pag. 137-153

Voronţov Daniil, Скорый Сергей
 
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

Tumulul de la Andruševka. Prin prezentul articol se introduc în circuitul ştiinţific materialele recuperate în tumulul din preajma localităţii Andruševka, reg. Žitomir din Ucraina, investigat acum 20 de ani, dar rămas nepublicat din varii motive. În pofida faptului ca acest complex funerar a fost jefuit, în el s-a descoperit o înmormântare scitică timpurie colectivă (familială), efectuată într-o construcţie de lemn la nivelul orizontului antic. Interesant este şi inventarul funerar. Cel mai elocvent grup este constituit de complexul ceramicii lucrate cu mâna, din care se evidenţiază în mod deosebit recipientele cu elemente ale tradiţiei hallstattiene de răsărit.

Публикация вводит в научный оборот материалы кургана у пгт. Андрушевка на Житомирщине, раскопанного более 20 лет назад, и в силу разных причин неизданные ранее. Несмотря на ограбление этого погребального памятника, в нём выявлено коллективное (семейное) погребение раннескифского времени, выполненное в деревянной конструкции на уровне древнего горизонта и интересный сопровождающий вещевой набор. Наиболее яркую его группу составляет комплекс лепной посуды, среди которой особое внимание привлекают сосуды с элементами восточногальштатской керамической традиции.

The Tumulus near Andrushevka. The paper presents a description of artifacts unearthed 20 years ago in the tumulus near Andrushevka town (Zhitomir region, Ucraine). Despite the tumulus been looted before, the archaeological excavations revealed an Early Scythian collective (family) burial placed in a wooden construction situated at the ancient ground surface level. The burial yielded interesting implements, including a set of molded pottery. The jars with some elements of Eastern Hallstatt ceramic tradition represent a special interest.

Cuvinte-cheie
Early Scythian Time, Dnieper Right-Bank, Forest-Steppe, the Barrow.