Imaginea femeii în arta şi religiile preistorice: Oranta
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
555 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-06 16:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/904:7.031.1”634” (1)
Arheologie (549)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1278)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (2081)
Perioade și faze artistice. Școli, stiluri, influențe (25)
SM ISO690:2012
CHIRICA, Vasile; BORZIAC, Ilie; VĂLEANU, Mădălin-Cornel. Imaginea femeii în arta şi religiile preistorice: Oranta. In: Revista Arheologică. 2010, nr. 2(5), pp. 5-27. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 2(5) / 2010 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Imaginea femeii în arta şi religiile preistorice: Oranta

CZU: 902/904:7.031.1”634”
Pag. 5-27

Chirica Vasile, Borziac Ilie, Văleanu Mădălin-Cornel
 
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

În studiu sunt abordate şi discutate unele aspecte ale credinţelor, riturilor şi spiritualităţii din cadrul complexului cultural eneolitic Cucuteni-Tripolie. Sunt examinate reprezentări antropomorfe, imagini pictate pe ceramică, „tronuleţe”, protome şi alte piese, care în opinia autorilor exprimă nemijlocit - Oranta - poziţie a statuetelor ori a imaginilor, deseori extrem de stilizate cu braţele ridicate în sus. Această imagine feminină din iconografia complexului a fost descrisă în mai multe cazuri, dar numai accidental. În articol pentru prima dată problema Orantei în iconografia complexului cultural amintit din spaţiul Carpato- Nistrean este analizată special. În baza examinării unui lot de peste 30 de piese cu imagini Oranta, autorii ajung la concluzia că originea reprezentării coboară din paleoliticul superior. In culturile neo-eneolitice din bazinul danubian această imagine, posibil, simbolizează o ipostază intermediară, care leagă muritorii de rând cu o zeitate mai superioară şi că această zeitate „masculină”, este reprezentată de Taur. Astfel Zeiţa-Mamă invocată de mai mulţi cercetători ca zeitate superioară în credinţele neo-eneoliticului, capătă, în viziunea autorilor, un „superior” de gen masculin. Concluziile cercetătorilor sunt argumentate prin numeroase exemple şi analogii din paleoliticul superior, cât şi din culturile neo-eneolitice din zonele limitrofe complexului cultural Cucuteni-Tripolie.

Образ женщины в первобытном искусстве и религии: оранта. Статья посвящена сложным проблемам раскрытия содержания древних верований в среде носителей энеолитического культурного комплекса Кукутень-Триполье. Анализируются антропоморфные стататуэтки, изображения, нарисованные на керамике, протомы (личины), «креслица» (троны) и другие предметы из археологических коллекций, которые, по мнению авторов, представляют собой явные или стилизованные изображения Оранты - позиции фигур с поднятыми для молитвы руками. Позиция Оранта в иконографии указанного культурного комплекса, а также в более широком плане неоднократно рассматривалась исследователями, но специально, в данном случае - впервые. На основе изучения более 30 образцов изображений (женских статуэток, протом, креслиц, рисунков на керамике и керамических формах), авторы заключают, что образ (генезис) Оранты впервые появился еще в позднем палеолите и он, в целом, символизирует как бы промежуточное положение между простыми смертными и Высшим Божеством. Большинство исследователей определяют как одно из основных культовых проявлений в культурном комплексе Кукутень-Триполье образ «Богини-Матери». По определению авторов, в пантеоне носителей указанного культурного комплекса существовало Высшее божество. Оно было мужского пола и отождествлялось с Быком. Выводы подкрепляются многочисленными примерами и аналогиями из позднего палеолита Европы, сопредельных нео-енеолитических комплеков.

L’image de la femme dans l’art primitif et la religion: orаnta. L’article est consacré aux problèmes complexes du dévoilement du contenu des anciennes croyances dans l’analyse des groupes définis des artefacts des établissements des porteurs du mégaensemble culturel eneolithique Cucuteni-Tripolie. On analyse tels groupes des artefacts, qui à l’opinion des chercheres est prezente par eux-mêmes évident ou dans un différent degré stilylizèe les représentations d’Oranta - les positions des figures féminines avec les mains levées pour la prière. La position d’Oranta dans l’iconographie de l’ensemble indiqué culturel, ainsi que dans un plus large plan (y compris le paléolithe tardif) était abordée plus d’une fois, mais conformément à l’ensemble donné et spécialement - ici pour la première fois. À la base de l’étude plus de 30 divers modèles (les statuettes féminines, les formes de la céramique et les représentations sur eux, „les trones”, les modèles la façade des temples „maisone rituel”, “protomes”, etc. Les auteurs concluent que l’image d’Oranta á la genèse dans le paléolithe tardif et il faut le trouver quoi qu’intermédiaire entre le commun des mortels et la Divinité Supérieure. La plupart des investigateurs écrivant sur neo-eneolithiques les croyances, définissent l’image “De Dèese Grand Mere” en qualité d’un des cultes principaux respectés. Les auteurs arrivent à la conclusion que l’image Oranta symbolisè intermédiaire liason entre le culte de la Déesse-Grand Mère et la Divinité Supérieure. Derniere était du sexe fort et est identifié avec le Boeuf. Les conclusions se reconfortent par de nombreux exemples et les analogies du paléolithe tardif de l’Europe et d’autres cultures neo-eneolithique des rejoins limitrofe.

Cuvinte-cheie
Cucuteni, Tripolie, Déesse-Grand-mère, la Divinité Supérieure, Oranta, statuettes féminines