Platforma online „Evenimente științifice în Republica Moldova” – vizibilitate și responsabilizare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
379 9
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-15 11:52
SM ISO690:2012
COJOCARU, Irina, MINCIUNĂ, Vitalie, MUNTEANU, Ruslan, CHICIUC, Andrei, VRABIE, Valeria, PIŞCENCO, Marina. Platforma online „Evenimente științifice în Republica Moldova” – vizibilitate și responsabilizare. In: Știința Deschisă în Republica Moldova, Ed. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: „ArtPoligraf”, 2022, Ediția 2, pp. 20-21. ISBN 978-9975-3564-2-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, 2022
Conferința "Știința Deschisă în Republica Moldova"
Ediția 2, Chişinău, Moldova, 27-28 octombrie 2022

Platforma online „Evenimente științifice în Republica Moldova” – vizibilitate și responsabilizare

Online platform “Scientific events in the Republic of Moldova” – visibility and accountability


Pag. 20-21

Cojocaru Irina1, Minciună Vitalie23, Munteanu Ruslan2, Chiciuc Andrei3, Vrabie Valeria3, Pişcenco Marina3
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
 
Disponibil în IBN: 7 noiembrie 2022


Rezumat

În articol este analizată oportunitatea utilizării tehnologiilor informaționale în scopul monitorizării situației privind evenimentele științifice organizate în Republica Moldova. În acest sens, au fost descrise funcționalitățile actuale ale platformei online de înregistrare, evidență și raportare a evenimentelor științifice din țară, elaborată și pusă în aplicare începând cu ianuarie 2022. Au fost analizate datele din registrele de evidență a evenimentelor științifice, gestionate manual de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), cele generate de Instrumentul Bibliometric Național (IBN) privind materialele culegerilor evenimentelor științifice și datele generate de platforma online, pe durata implementării acesteia.

The paper examines the opportunity of using information technologies to enable the monitoring of scientific events organized in the Republic of Moldova. It describes the current functionalities of the online platform for registration, monitoring and reporting of the national scientific events, developed and implemented starting from January 2022. The paper analises the data from the official registries of scientific events managed manually by The National Agency for Quality Assurance in Education and Research (NAQAER), those generated by the National Bibliometric Instrument (NBI) regarding the proceedings of scientific events, and the data generated by the recently developed online platform, during its implementation duration.

Cuvinte-cheie
platformă online, evenimente științifice, cadru normativ, vizibilitate, metadate,

online platform, scientific events, legal framework, visibility, metadata