Specificul integrării clădirilor patrimoniul cultural în circuitul de utilizare modernă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
317 9
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-23 14:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
72:719 (1)
Arhitectură (645)
Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană și rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini (190)
SM ISO690:2012
LEȘAN, Anna. Specificul integrării clădirilor patrimoniul cultural în circuitul de utilizare modernă. In: Abordări moderne privind drepturile patrimoniale, 12-13 mai 2022, Chisinau. Chişinău: MS Logo, 2022, pp. 115-124. ISBN 978-9975-3541-0-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale 2022
Conferința "Abordări moderne privind drepturile patrimoniale"
Chisinau, Moldova, 12-13 mai 2022

Specificul integrării clădirilor patrimoniul cultural în circuitul de utilizare modernă

The specifics of integrating cultural heritage buildings in the modern use circuit

Особенности интеграции зданий культурного наследия в схему современного использования

CZU: 72:719

Pag. 115-124

Leșan Anna
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 15 septembrie 2022


Rezumat

Patrimoniul arhitectural reprezintă unul din bunurile care au o importanță majoră în educație, economie deoarece are la bază valori care se transmit din generație în generație. Există mai multe metode de aculturație a patrimoniului cultural, una din metodele actual abordate la nivel internațional este integrarea clădirilor patrimoniului cultural în circuitul de utilizare modernă prin procesul de revitalizare adaptivă. În articolul dat am prezentat ce reprezintă revitalizarea adaptivă, pentru ce este importantă, care sunt beneficiile aceste metode. La fel am prezentat cazuri construcțiile și-au schimbat modul de folosință în urma revitalizării adaptive, observăm că prin cele mai populare reutilizarea construcțiilor în galerii de artă, școli, spații comerciale, centre multiculturale. Și deoarece revitalizarea adaptivă are la bază integrarea construcțiilor istorice în circuitul modern au fost prezentate standarde în baza cărora sunt menționate cerințele pentru respectarea condițiilor de eficiență energetică a construcțiilor istorice.

Architectural heritage is one of the assets that have a major importance in education, economy because it is based on values that are passed down from generation to generation. There are several methods of acculturation of cultural heritage, one of the methods currently approached internationally is the integration of cultural heritage buildings in the modern use circuit through the process of adaptive revitalization. In this article we presented what adaptive revitalization is, why it is important, what are the benefits of these methods. We also presented cases where the constructions changed their use following the adaptive revitalization, we notice that through the most popular the reuse of the constructions in art galleries, schools, commercial spaces, multicultural centers. And because the adaptive revitalization is based on the integration of historic buildings in the modern circuit, standards were presented based on which the requirements for compliance with the energy efficiency conditions of historic buildings are mentioned.

Cuvinte-cheie
patrimoniul cultural, arhitectură adaptivă, utilizare modernă, conservare, eficiență energetică, NZEB.