Reziliența națională, reziliența comunității în vremuri de criză, teorii și influențe
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
458 8
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-02 21:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323(569.4) (2)
Afaceri interne. Politică internă (660)
SM ISO690:2012
ALVAKILI, Noha. National resilience, community resilience in times of crisis, theories and influences. In: Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale, Ed. 2, 22 aprilie 2022, Chişinău. Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022, Vol.2, pp. 269-278. ISBN 978-9975-56-874-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2, 2022
Conferința "Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale"
2, Chişinău, Moldova, 22 aprilie 2022

Reziliența națională, reziliența comunității în vremuri de criză, teorii și influențe

National resilience, community resilience in times of crisis, theories and influences

CZU: 323(569.4)

Pag. 269-278

Alvakili Noha12
 
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Colegiul Academic Kaye, Israel
 
Teze de doctorat:
 
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2022


Rezumat

Într-o perioadă de criză socială, când sistemele mari au probleme de funcționare, asistența principală vine din partea comunității. Astăzi, statul nu poate lua comunitățile și grupurile de la sine înțeles și se gândește că fără pregătire pentru astfel de momente de criză, comunitatea va continua să existe ca o societate coerentă, capabilă să facă față provocărilor crizei actuale. Societatea israeliană a cunoscut destul de multe situații de urgență, în care se pune accent pe serviciile civile (securitate), dar nu trebuie să uităm contribuția semnificativă a membrilor comunității în astfel de situații, nici integrarea grupurilor minoritare existente în cadrul acesteia. Într-o lume în schimbare, societatea civilă trebuie să fie pregătită pentru situații imprevizibile. Pregătirea unei societăți cu toate grupurile sale pentru crize sociale o va tranforma într-o comunitate puternică care își va îndeplini obligațiile naționale atât în perioade normale, cât și în cele de urgență. Articolul dat va examina acest fenomen și teoriile disciplinare care se referă la domeniul cunoașterii.

In a time of social crisis, when large systems have trouble functioning, the primary assistance comes from community. Today, the state cannot take communities and groups for granted, and think that without preparation for such moments of crisis, the community will continue to exist as a cohesive society capable of meeting the challenges of the current crisis. Israeli society has known quite a few emergency periods, in which the focus is on civil services (security / health, etc.), but we must not community members’ significant contribution must not in such situations must not be forgotten, nor the integration of existing minority groups within it. In a changing world civil society must be prepared for changing and unpredictable situations. Preparedness for community crises will place society as a whole, with all its groups as a strong community, which will also meet its national commitment during routine and emergency hours. This article will review the phenomenon, and disciplinary theories surrounding the field of knowledge.

Cuvinte-cheie
reziliență națională, comunitate, minoritate, angajament național.,

National Resilience, communities, minorities, National Commitment.