Estimarea preciziei modelului NIRS de predicție în funcție de tipul de sol
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
103 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-13 15:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.42 (26)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (568)
SM ISO690:2012
ILUŞCA, Marina. Estimarea preciziei modelului NIRS de predicție în funcție de tipul de sol. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2022, nr. 2(65), pp. 93-98. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.22.2-65.08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(65) / 2022 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Estimarea preciziei modelului NIRS de predicție în funcție de tipul de sol

Estimating the accuracy of the NIRS prediction model based on soil types

DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.22.2-65.08
CZU: 631.42

Pag. 93-98

Iluşca Marina12
 
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 septembrie 2022


Rezumat

Near infrared reflectance spectroscopy (NIRS) proved to be a rapid, reliable and cost-effective method for soil analysis, but its prediction accuracy relies on the proper calibration model. In this paper, NIR spectroscopy in combination with partial least-squares regression (PLSR) was used to predict soil chemical properties on regional and local scales. The results obtained show a higher potential of NIRS to assess soil fertility on local scale, compared to a regional scale, with excellent prediction for organic C, carbonates and total N content (R2 ≥ 0.98 and RPD > 6), and good prediction for soil pH (R2=0.88 and RPD > 3).

Spectroscopia de reflexie în regiunea infraroșu apropiat (NIRS) s-a dovedit a fi o metodă rapidă, fiabilă și rentabilă pentru analiza solului, însă precizia predicției se bazează pe modelul de calibrare corespunzător. În această lucrare, spectroscopia NIR în combinație cu regresia parțial minimă pătrată (PLSR), a fost utilizată pentru estimarea proprietăților agrochimice ale solului la scară regională și locală. Rezultatele obținute arată un potențial mai mare al NIRS de a evalua fertilitatea solului la nivel local, comparativ cu o scară regională, cu predicție excelentă pentru conținutul de C organic, carbonați și azot total (R2 ≥ 0,98 și RPD > 6), și predicție bună pentru pH-ul solului (R2 = 0,88 și RPD > 3).

Cuvinte-cheie
soil analysis, soil organic carbon, near infrared reflectance spectroscopy, local calibration, soil type,

analiza solului, carbon organic al solului, spectroscopie de reflexie în regiunea infraroșu apropiat, calibrare locală, tip de sol