Comunitate, cultură și identitate etnică. Efectele globalizării și multiculturalismului
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
353 11
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-30 13:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
39(498) (20)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (1889)
SM ISO690:2012
SUIOGAN, Delia. Comunitate, cultură și identitate etnică. Efectele globalizării și multiculturalismului. In: Tradiţii şi procese etnice, Ed. 3, 31 martie 2022, Chişinău. Chişinău: Notograf Prim, 2022, Ediția 3, R, p. 54. ISBN 978-9975-84-157-3..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, R, 2022
Simpozionul "Tradiţii şi procese etnice"
3, Chişinău, Moldova, 31 martie 2022

Comunitate, cultură și identitate etnică. Efectele globalizării și multiculturalismului

CZU: 39(498)

Pag. 54-54

Suiogan Delia
 
Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 
Disponibil în IBN: 18 iulie 2022


Rezumat

Vom porni în interpretarea noastră de la ideea lui Lévi-Strauss, care afirma în lucrarea sa „Gândirea sălbatică” că o societate trebuie văzută „în istorie” și în „transformare”, comunitățile nefiind niciodată statice. Georges Balandier, în Sens et puissance, insista la rându-i asupra faptului că orice comunitate trebuie privită ținând cont de dinamismul impus de istorie, având în vedere atât stabilitatea structurilor societății cât și schimbările produse. Continuitatea și schimbările generate de mersul istoriei sunt însă diferite în mediile moderne în raport cu mediile tradiționale; în comunitățile tradiționale se poate identifica un alt mod de raportare la schimbare și aceasta pentru că în aceste societăți trecutul este mereu actualizat prin rememorare și transmitere orală, prezentul căpătând o altă valoare. Având în vedere aceste teorii ne vom opri asupra efectelor globalizării și ale multiculturalismului asupra identității etnice. Într-un astfel de studiu, trebuie avute în vedere noțiunile de „alteritate”, de diferență, antagonism, de raporturile care există între „noi” și „ceilalți” etc. O temă foarte interesantă a prezentului este reprezentată de ceea ce se întâmplă la nivelul comunităților într-o societate în care coordonatele spațiale și termporale sunt fluide. Se poate observa o rezistență destul de importantă a popoarelor și a grupurilor etnice pentru păstrarea unei identități culturale proprii, însă consumerismul modelului occidental își lasă adeseori o amprentă asupra acestora.

Cuvinte-cheie
comunitate, identitate, alteritate, globalizare, continuitate și schimbare