Evaluarea viabilității tulpinilor de drojdii după 15 ani de conservare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
160 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-28 14:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.282/.284.082. (1)
Botanică sistematică (719)
SM ISO690:2012
SÎRBU, Tamara; SLANINA, Valerina. Evaluarea viabilității tulpinilor de drojdii după 15 ani de conservare. In: One Health and Risk Management. 2022, nr. 3(3), pp. 18-25. ISSN 2587-3458.
10.38045/ohrm.2022.3.03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 3(3) / 2022 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Evaluarea viabilității tulpinilor de drojdii după 15 ani de conservare

Evaluation of the viability of yeast strains after 15 years of conservation

DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2022.3.03
CZU: 582.282/.284.082.

Pag. 18-25

Sîrbu Tamara, Slanina Valerina
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Disponibil în IBN: 13 iulie 2022


Rezumat

Introduction. The sustainable and efficient storage of microorganisms in collections depends on the correct selection of the conservation method, parameters and protection media. Material and methods. The viability and stability of the morpho-cultural properties of the yeasts from CNMN, kept under a layer of Vaseline oil and in a lyophilized state for 15 years, were evaluated. Results. The study of the viability of 17 yeast strains from National Collection of Nonpathogenic Microorganisms, after 15 years of storage by methods: lyophilization and under a layer of Vaseline oil, showed that their viability and stability vary depending on genus. Thus, the viability of lyophilized strains, from the genus Rhodotorula varied in the limits of 47.0-65.7%, from the genus Saccharomyces – 46.4-58.8%, and from the genus Lipomyces – 64.0-77.8%, compared with the viability recorded after lyophilization. It has also been established that all yeast strains, kept under a layer of Vaseline, are viable, but show some changes in morpho-cultural properties. Thus, in the strains of the genus Rhodotorula and the genus Saccharomyces, inoculated on agarized media, the colonies in the first passage were very small, the color different from the original one. No changes were detected in the strains of the genus Lipomyces. It has been shown that the initial morpho-cultural properties are restored more quickly, if the cultures, kept under oil, are inoculated in liquid malt, then made 2-3 consecutive passages on agarized media. Conclusions. Methods of preserving yeast strains in the lyophilized state or under a layer of Vaseline oil are very effective and promising, ensuring high viability and stability.

Introducere. Păstrarea durabilă şi eficientă a microorganismelor în colecții depinde de selectarea corectă a metodei de conservare, a parametrilor şi a mediilor de protecţie. Material și metode. A fost evaluată viabilitatea și stabilitatea particularităților morfoculturale ale drojdiilor din CNMN, păstrate sub un strat de ulei de vaselină și în stare liofilizată, timp de 15 ani. Rezultate. Studiul a 17 tulpini de drojdii din Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene, după 15 ani de depozitare prin metodele de liofilizare și sub un strat de ulei de vaselină, a demonstrat că viabilitatea și stabilitatea acestora variază în funcție de gen. Astfel, viabilitatea tulpinilor liofilizate din genul Rhodotorula a variat în limitele 47,065,7%, a celor din genul Saccharomyces – 46,4-58,8%, iar din genul Lipomyces – 64,077,8%, comparativ cu viabilitatea înregistrată după liofilizare. De asemenea, s -a stabilit că toate tulpinile de drojdii, păstrate sub un strat de ulei de vaselină, sunt viabile, dar prezintă unele modificări ale particularităților morfo-culturale. Astfel, la tulpinile din genul Rhodotorula și genul Saccharomyces, inoculate pe medii agarizate, coloniile în primul pasaj erau foarte mici, culoarea fiind diferită de cea inițială. La tulpinile din genul Lipomyces astfel de modificări nu au fost depistate. S-a demonstrat că particularitățile morfo-culturale inițiale se restabilesc mai repede, dacă culturile, păstrate sub ulei, sunt inoculate în malț lichid, apoi sunt efectuate 2-3 pasaje consecutive pe medii agarizate. Concluzii. Metodele de conservare a tulpinilor de drojdii în stare liofilizată sau sub un strat de ulei de vaselină sunt foarte eficiente și de perspectivă, asigurând o viabilitate și stabilitate înaltă.

Cuvinte-cheie
yeast strains, Genus, viability, lyophilization, revitalization, Vaseline oil,

tulpini de drojdii, gen, viabilitate, liofilizare, revitalizare, ulei de vaselină