Сопоставительный анализ восточнороманских лексических заимствований говора булаештских украинцев и надпрутско-буковинских: параллели и отличия
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
183 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-01 00:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
39(=161.2):81'28(478) (1)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (1637)
Lingvistică. Limbi (3818)
SM ISO690:2012
РОМАНЧУК, Алексей. Сопоставительный анализ восточнороманских лексических заимствований говора булаештских украинцев и надпрутско-буковинских: параллели и отличия. In: Tradiţii şi procese etnice. Ediția 2, 30 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Fox Trading SRL, 2021, pp. 69-74. ISBN 978-9975-3337-8-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2, 2021
Simpozionul "Tradiţii şi procese etnice"
Ediția 2, Chişinău, Moldova, 30 martie 2021

Сопоставительный анализ восточнороманских лексических заимствований говора булаештских украинцев и надпрутско-буковинских: параллели и отличия

A comparative analysis of Eastern Romanian lexical borrowings in Bulaeshti
and Prut-Bukovina Ukrainians’ dialects: parallels and differences

DOI: https://doi.org/10.52603/9789975333788.09
CZU: 39(=161.2):81'28(478)

Pag. 69-74

Романчук Алексей
 
Институт культурного наследия
 
Proiect:
20.80009.1606.02 Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Molodva: suport teroetic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale
 
Disponibil în IBN: 4 noiembrie 2021


Rezumat

The article considers the issue of lexical borrowings from the Romanian language present both in the dialect of the Ukrainians of Bulaesti village (Orhei district, Republic of Moldova) and in the Ukrainian dialects of Bukovina. The comparative analysis demonstrates that 42% of the dataset (407 borrowed from Romanian language words into the Bulaestian dialect) have not any analogies in the Bukovinian dialects. Also, 12% of these Bulaestian words have some analogies in the Bucovinian dialects, but with some differences in semantics, phonetics or stress (sometimes they differ in all three aspects).

Cuvinte-cheie
Ukrainian dialects, Bukovina. Moldova, lexical borrowings, Romanian