Impactul sistemului medical actual asupra stabilității financiare a țărilor lumii și a Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
45 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[338.124.4:336.02]:614.4(100+478) (1)
Situație economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creștere (168)
Finanțe (1059)
Prevenirea şi controlul maladiilor transmisibile (infecţioase, contagioase). Prevenirea epidemiilor (36)
SM ISO690:2012
TOLMACIOVA, Irina; CAUŞAN, Corina. Impactul sistemului medical actual asupra stabilității financiare a țărilor lumii și a Republicii Moldova. In: Economica. 2021, nr. 3(117), pp. 120-135. ISSN 1810-9136.
10.53486/econ.2021.117.120
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136

Impactul sistemului medical actual asupra stabilității financiare a țărilor lumii și a Republicii Moldova

Impact of the Current Medical System on the Financial Stability of World Countries and the Republic of Moldova


DOI: https://doi.org/10.53486/econ.2021.117.120
CZU: [338.124.4:336.02]:614.4(100+478)
JEL: A1, H54, Q12.
Pag. 120-135

Tolmaciova Irina1, Cauşan Corina2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

Crizele economice din lume, de până acum, au fost cauzate de problemele, care reieșeau din relația ofertă-cerere pentru anumite produse existente pe piața mondială. Criza actuală, însă, a fost provocată de pandemia COVID-19. Cea mai mare dificultate, din această perioadă, a constituito imposibilitatea anticipării crizei, care a survenit ca urmare a necesității introducerii măsurilor restrictive în vederea răspândirii virusului. Consecințele devastatoare ale crizei provocate de COVID-19 au dus la stoparea economiei mondiale și scăderea Producției Globale, fapt înregistrat de către Fondul Monetar Internațional (FMI) în primăvara anului 2020. În R. Moldova, anul 2020 a fost marcat de suprapunerea a două crize majore: prima cauzată de pandemia COVID-19 și cealaltă de seceta dură, menționată drept cea mai severă recesiune din ultimii 20 de ani. Drept consecință a crizei, Produsul Intern Brut (PIB) al RM, estimat pentru 2020, s-a redus cu circa 6,5%.

The economic crises that have occurred worldwide so far have been caused by emerging problems arising from the supply-demand correlation for certain products on the world market. However, the current economic crisis has been caused by the global COVID-19 pandemic. The greatest difficulty has been the impossibility of predicting the crisis that has arisen as a result of the need to introduce urgent restrictive measures to combat the pandemic. The devastating consequences of the crisis caused by COVID-19 were the halt of the world economy and the decline in Global Production, which was recorded by the International Monetary Fund (IMF) in the spring of 2020. The Republic of Moldova faced the overlap of two major crises: first caused by the COVID19 pandemic and second by the severe drought, mentioned as the most severe recession in the last 20 years. As crisis consequence, the Gross Domestic Product (GDP) of the Republic of Moldova estimated for 2020 decreased by about 6.5%.

Cuvinte-cheie
stabilitate financiară, criza economică, impact social, recesiune, sistem de sănătate, sănătate publică, calitate a vieţii,

financial stability, economic crisis, social impact, recession, health system, public health, quality of life