Între Thanatos şi Eros: cum arăta lumea lui George Bacovia în volumul Plumb
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
186 33
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-22 14:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-1.09 (121)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1692)
SM ISO690:2012
PILCHIN, Ivan. Între Thanatos şi Eros: cum arăta lumea lui George Bacovia în volumul Plumb. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii. 12 martie 2016, Chişinău. Chişinău: Tipografia Print-Caro, 2016, pp. 138-142. ISBN 978-9975-71-790-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii 2016
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
Chişinău, Moldova, 12 martie 2016

Între Thanatos şi Eros: cum arăta lumea lui George Bacovia în volumul Plumb

CZU: 821.135.1-1.09

Pag. 138-142

Pilchin Ivan
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 septembrie 2021


Rezumat

Opera lui George Bacovia reprezintă o vizibilă (şi arhetipală) împletire a Erosului cu Tanatosul, a voinţei vitale cu forţa morbidă. Unicul lucru salvator şi cu adevărat eliberator, refugiul eului din această viaţă în moarte este delirul şi visarea. De altfel, amorul din Plumb este şi el marcat de un amurg morbid. Încercările de a iubi sînt pentru toţi o modalitate instinctuală de salvare, una nesigură, stranie şi nepotrivită atmosferei apăsătoare. Iubirea bacoviană nu este o pasiune donjuanistă, ci o tînjire spre echilibru sufletesc şi salvare din singurătate. Iubita din volum nu este idealizată, fiind prezentă mai degrabă ca o convenţie a unei alterităţi armonioase, căutate şi mereu invocate, un fel de „chip divin” puşkinian. Condiţia iubitei este destul de intrigantă, de mediere între eu şi altă lume, chemată să trăiască împreună cu eul liric aceleaşi impresii şi senzaţii, să participe la tribulaţiile sale.

Cuvinte-cheie
eros, thanatos, stări poetice morbide, amor morbid, angoasa morţii, iubirea mediatoare