Derivarea – mecanismul şi tipurile ei structurale în sfera terminologiei ecologice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
57 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-30 19:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'373.611:574 (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1201)
Ecologie generală şi biodiversitate (570)
SM ISO690:2012
MACOVEI, Dorina; MANOLACHE, Constantin. Derivarea – mecanismul şi tipurile ei structurale în sfera terminologiei ecologice. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii. 12 martie 2016, Chişinău. Chişinău: Tipografia Print-Caro, 2016, pp. 110-114. ISBN 978-9975-71-790-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii 2016
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
Chişinău, Moldova, 12 martie 2016

Derivarea – mecanismul şi tipurile ei structurale în sfera terminologiei ecologice

CZU: 811.135.1'373.611:574

Pag. 110-114

Macovei Dorina1, Manolache Constantin2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 7 septembrie 2021


Rezumat

Vocabularul ecologic se îmbogăţeşte urmând formulele general valabile atît la nivelul lexicului comun cît şi a altor limbaje specializate, aceste mijloace de formare a termenilor fiind destul de productive în vocabularul ecologic. Observaţiile noastre vizează specificul manifestării procedeului de derivare (derivare progresivă, derivare regresivă sau inversă, derivare parasintetică) în formarea termenilor în cadrul terminologiei ecologice, precum şi productivitatea unor prefixe şi sufixe. În funcţie de anumite criterii (semantic, structural, morfologic, etimologic) vom încerca să clasificăm termenii ecologici în anumite categorii şi să analizăm trăsaturile lor comune. Studiul se bazează pe un corpus variat de termeni ecologici selectaţi din cărţi şi reviste de specialitate şi dicţionare publicate recent.

Cuvinte-cheie
derivare, prefixare, prefix, sufixare, sufix, termen ecologic