Fremdsprachenlehrer gestern und heute
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
73 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-02 15:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.09:81'243 (1)
Organizarea instruirii (318)
Lingvistică. Limbi (3692)
SM ISO690:2012
BABIN-RUSU, Tatiana. Fremdsprachenlehrer gestern und heute. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii. 12 martie 2016, Chişinău. Chişinău: Tipografia Print-Caro, 2016, pp. 9-13. ISBN 978-9975-71-790-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii 2016
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
Chişinău, Moldova, 12 martie 2016

Fremdsprachenlehrer gestern und heute

CZU: 37.09:81'243

Pag. 9-13

Babin-Rusu Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 septembrie 2021


Rezumat

Diversitatea lingvistică, dimensiunea europeană, competenţa interculturală, plurilingvismul şi utilizarea limbii străine în orice context de comunicare sunt elementele esenţiale de care trebuie să se ţină cont în configurarea unui program de studiu, care are drept obiectiv formarea iniţială a profesorilor de limbi străine. Două elemente, din cele enunţate mai sus, se află într-un raport de complementaritate. Este vorba despre dimensiunea europeană şi competenţa interculturală. Orice limbă vorbită în spaţiul european reprezintă acest continent şi contribuie la definirea lui. De aceea, este necesară recunoaşterea valorii fiecărei limbi, tocmai prin aportul la constituirea conceptului de Europă unită. În sensul acesta, se impune o regândire a formării profesorilor de limbi străine, de aşa manieră încât, în primul rând, să se stimuleze conştientizarea plurilingvismului şi a pluriculturalităţii.

Cuvinte-cheie
Fremdsprache, Fremdsprachenlehrer, Fremdsprachenlehrerausbildung, Fremdsprachendidaktik, Fremdsprachenvermittlung, Lehrerfortbildung