Îmbunătăţirea educaţiei lingvistice prin învăţarea limbii străine - competență / competență de comunicare – sensuri atribuite
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
118 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-07 15:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:81'243 (33)
Probleme generale de didactică și metodică (882)
Lingvistică. Limbi (3791)
SM ISO690:2012
TULEI, Angela. Îmbunătăţirea educaţiei lingvistice prin învăţarea limbii străine - competență / competență de comunicare – sensuri atribuite. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii. Ediția 2, 18 martie 2017, Chişinău. Chişinău: USM, 2017, pp. 163-169. ISBN 978-9975-56-433-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 2, 2017
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
Chişinău, Moldova, 18 martie 2017

Îmbunătăţirea educaţiei lingvistice prin învăţarea limbii străine - competență / competență de comunicare – sensuri atribuite

CZU: 37.02:81'243

Pag. 163-169

Tulei Angela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 septembrie 2021


Rezumat

The present study is an attempt to define the terms “competence” and “communicative competence”. A foreign language is an effective tool to enter a new level of culture, a tool of spiritual and intellectual maturity. Higher education represents an important means to accede to international sources of information and documentation in the professional field, promoting individual, professional and general human values. The study of a foreign language is not any more an objective of general culture; it is increasingly becoming a professional training objective. The need to develop students' communicative competence increases with the ideas found in pedagogical researches which show that the human personality can be professionally formed only in the process of communication. It is almost impossible to develop students’ professional communicative competence outside the foreign languages classes. The author explores a less trodden path for improving linguistic education by teaching students a foreign language: explaining the meanings given to the terms competence and communicative competence, which give theoretical solutions for achieving the formulated goal.

Cuvinte-cheie
competence, communicative competence, foreign language, communication, general culture