Reconceptualizarea învăţămîntului superior în secolul al XX-lea
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
45 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-07 09:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.1"XX" (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1950)
SM ISO690:2012
PARHOMENCO, Lilia. Reconceptualizarea învăţămîntului superior în secolul al XX-lea. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii. Ediția 2, 18 martie 2017, Chişinău. Chişinău: USM, 2017, pp. 103-107. ISBN 978-9975-56-433-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 2, 2017
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
Chişinău, Moldova, 18 martie 2017

Reconceptualizarea învăţămîntului superior în secolul al XX-lea

CZU: 378.1"XX"

Pag. 103-107

Parhomenco Lilia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 septembrie 2021


Rezumat

The 20th century can be justly considered as the new era in the field of higher education, as the starting point of an entire process of reformation and reorientation of university values and principles. The three European initiatives: “Humboldt University”, “French University” and “civic university” have triggered significant changes in the core of an institution of higher education, which, together with the “American University” have launched the entire system of higher education towards a new era of modernization. This article tackles the problems and milestones encountered by the universities in the 20th centuries in their endeavor of setting themselves as the pillar for the development of society in an era of constant change and adaptation.