The intercultural competence: a pragmatic perspective
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
95 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-06 19:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:811.111+37.091 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (3057)
Limba engleză (456)
Organizarea instruirii (333)
SM ISO690:2012
DUHLICHER, Olga. The intercultural competence: a pragmatic perspective. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii. Ediția 2, 18 martie 2017, Chişinău. Chişinău: USM, 2017, pp. 46-50. ISBN 978-9975-56-433-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 2, 2017
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
Chişinău, Moldova, 18 martie 2017

The intercultural competence: a pragmatic perspective

CZU: 37.016:811.111+37.091

Pag. 46-50

Duhlicher Olga
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 august 2021


Rezumat

In countries where ethnic diversity is on the rise, successful relationships with friends and neighbours and intercultural partners depend on the ability to deal effectively with differences in a positive manner. The present publication seeks to address this topic of growing interest to many audiences in all the regions of the world, intercultural competence. We will present some activities focused on developing the intercultural competence at the English language classes. The development of intercultural competence presents a challenge for educators and learners alike, yet its attainment enables exciting possibilities. Intercultural competence offers the chance of transcending the limitations of one’s own world view.

Cuvinte-cheie
intercultural competence, teacher, learner, English language classes