Particularități semantice în analiza sincronică a terminologiei editorial-poligrafice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
99 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-06 14:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'37:655.02 (1)
Lingvistică. Limbi (3791)
Industria poligrafică. Tipografii. Editură. Librării (20)
SM ISO690:2012
CALARAŞ, Svetlana. Particularități semantice în analiza sincronică a terminologiei editorial-poligrafice. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii. Ediția 2, 18 martie 2017, Chişinău. Chişinău: USM, 2017, pp. 28-34. ISBN 978-9975-56-433-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 2, 2017
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
Chişinău, Moldova, 18 martie 2017

Particularități semantice în analiza sincronică a terminologiei editorial-poligrafice

CZU: 81'37:655.02

Pag. 28-34

Calaraş Svetlana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 august 2021


Rezumat

Terminology is a complex discipline, which studies the definition and description of terms and of terminological systems. The classification of terms from one certain terminological system, in our case of editorial-polygraphic terminology, can be accomplished from the structural, morphologic, semanic and etymologic point of view. The synchronic analysis of semantic peculiarities of editorial-polygraphic terminology can be achieved by paying attention to the class of concepts it denotes. Given the fact that the semantic relations between terms are complex, it is not an easy task to structure editorial-polygraphic terminology in a coherent system. Thus, the fundamental problem in organizing hierarchically the concepts is the result of the polysemantic relations between terms.

Cuvinte-cheie
semantical, terminology, lexis, Analysis, editorial, polygraphic, peculiarities