Balada „Meşterul Manole”: o interpretare arhetipală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
651 11
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-29 07:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-146.2.09 (3)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2085)
SM ISO690:2012
BUTNARU, Tatiana. Balada „Meşterul Manole”: o interpretare arhetipală. In: Philologia, 2021, nr. 2(314), pp. 119-126. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).13
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Balada „Meşterul Manole”: o interpretare arhetipală

The Ballad „Meșterul Manole”: an Archetypal Interpretation

DOI:https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).13
CZU: 821.135.1-146.2.09

Pag. 119-126

Butnaru Tatiana
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 16 august 2021


Rezumat

In this article, the interpretation of the ballad „Meșterul Manole” found expression in an archetypal perspective, in correlation with the message of ideas, the legendary-historical significance and the sources of mythical inspiration. A symbol of the aspiration for the perfection of a work of art, the ballad is a masterpiece of universal inspiration, where the motive of human sacrifice in the service of a social, aesthetic, spiritual ideal becomes the essence of our millennial spirituality, is the artistic synthesis of a sacred space of values their fundamentals. One of the distinctive features of the ballad is the opening to new areas of mythical transcendence, orientation to some original images, with an ancient mythological substratum, prone to successive changes, to reveal new dimensions in the aesthetic perception of the world, in the context of serious meditations on life. and death, fulfillment, and sacrifice, about the perpetuation of the human spirit through creation.

În articolul de faţă şi-a găsit expresie interpretarea baladei „Meşterul Manole” dintr-o perspectivă arhetipală, în corelaţie cu mesajul de idei al semnificaţiei legendaristorice şi al surselor de inspiraţie mitică. Simbol al aspiraţiei pentru desăvârşirea unei opere de artă, balada reprezintă o capodoperă de inspiraţie universală, unde motivul sacrificiului uman, pus în slujba unui ideal social, estetic, spiritual, devine esenţa spiritualităţii noastre milenare, este sinteza artistică a unui spaţiu sacru de valori circumscrise în aspectele lor fundamentale. Una dintre trăsăturile distinctive ale baladei constă în deschiderea către noi zone de transcendenţă mitică, în orientarea către nişte imagini originare, cu un substrat mitologic străvechi, predispus modificărilor succesive, pentru a dezvălui noi dimensiuni în percepţia estetică a lumii, în contextul unor meditaţii grave despre viaţă şi moarte, împlinire şi sacrificiu, despre dăinuirea spiritului uman prin creaţie.

Cuvinte-cheie
sacred space of values, historical synchronization, elegiac chords, ballad versions, general-human values, myth of the creator, mythical-ritual initiation, sacred history, metaphorical associations, the sacrifice of building,

spaţiu sacru de valori, sincronizare istorică, acorduri elegiace, versiuni baladeşti, valori general-umane, mitul creatorului, iniţiere mitico-ritualică, istorie sacră, asociaţii metaforice, jertfa zidirii